DEN HAAG - De Nederlandse bevolking is minder pessimistisch over de ontwikkeling van de werkloosheid dan het Centraal Planbureau (CPB), dat in 2010 rekent op 615.000 werklozen.

De bevolking denkt dat op het dieptepunt van de economische crisis 530.000 mensen werkloos zullen zijn.

Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktenquête die de raad voor Werk en Inkomen (RWI) donderdag in Den Haag heeft gepresenteerd op haar najaarscongres.

Vooral jongeren, ouderen, langdurig werklozen en mensen met een lagere opleiding zullen met werkloosheid te maken krijgen, zo verwachten de ondervraagden.

Dat geldt in wat mindere mate voor allochtonen en mensen met een arbeidshandicap.

Flexibel contract

De meeste mensen verwachten dat in de periode tot 2015 meer mensen in deeltijd werken en meer mensen thuiswerken. De werktijden zullen flexibeler zijn en meer mensen zullen een flexibel contract hebben. Dat alles moet de combinatie van werk en zorg makkelijker maken.

Dat is nodig, want door de vergrijzing zal in de nabije toekomst een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de eisen die het werk stelt en die grotere zorgtaak, zei RWI-voorzitter Pieter Jan Biesheuvel.

Minister André Rouvoet kondigde op het congres een onderzoek aan naar de problemen van vaders bij het het combineren van werk en zorg.

Mantelzorg

Hij pleitte voor een ''cultuurbreuk op de werkvloer, op het schoolplein en in de bestuurskamers'' ten aanzien van werkende vaders, zodat die meer tijd kunnen vrijmaken voor hun gezin.

FNV-bestuurder Wilna Wind opperde een ''inkomensdervingsverzekering'' waarop teruggevallen kan worden bij langdurige mantelzorg. Volgens haar hoeft dat niet veel te kosten. ''Een tientje per maand.''