AMSTERDAM - Huisartsen en farmaceutische bedrijven doen momenteel goede zaken door de Mexicaanse griep. Hoewel het aantal ziekmeldingen toeneemt, heeft het Nederlandse bedrijfsleven vooralsnog echter weinig last van de griep.

"Het is nog geen probleem", zei Alet Hooikammer van de Arbo Unie woensdag. "We zien het aantal ziekmeldingen sinds de herfstvakantie wel toenemen. Maar het verzuim ligt nog lang niet zo hoog als in januari.'' In die maand leidde een 'normale' griepgolf tot een uitzonderlijk hoog verzuim.

In het onderwijs lopen de griepmeldingen wel relatief sterk op. "Scholen zijn de motor van de pandemie, kinderen zijn langer in staat anderen te besmetten dan ouderen'', aldus Hooikammer. "Maar het verzuim ligt ook in het onderwijs nog niet uitzonderlijk hoog.''

Problemen

Het uitblijven van grootscheepse problemen wordt bevestigd door uitzendbureau Manpower, een van de bedrijven die uiteindelijk hopen te kunnen profiteren van een griepgolf. Een grote personeelsuitval biedt uitzendbureaus immers een uitgelezen kans om bedrijven van tijdelijke krachten te voorzien.

"Op dit moment zien wij nog geen toename van het aantal aanvragen voor uitzendkrachten door de griep", aldus een woordvoerster van Manpower. "Bedrijven vragen ons wel hoe ze met een hoge uitval door de griep kunnen omgaan, maar dat valt nog altijd onder de noemer voorbereiding.''

Manpower ziet ook geen grote toename van de ziekmeldingen onder de uitzendkrachten die het in het hele bedrijfsleven inzet.

Combinatie

Wat niet is, kan uiteraard nog komen. Het normale griepseizoen is nog maar net begonnen en kan in combinatie met de Mexicaanse griep nog altijd tot een zeer hoge uitval leiden, waarschuwt Hooikammer. Bedrijven bereiden zich volgens haar echter nog altijd goed voor, onder meer door personeel te voorzien van adviezen over hygiëne. "Bij normale griep zie je die alertheid niet.''

Ondertussen hebben huisartsen de handen vol aan de vaccinaties tegen zowel de normale als de Mexicaanse griep. Ook krijgen ze veel meer patiënten met vragen over de griep op het spreekuur, zegt de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LVH).

Door alle extra prikken en consulten kunnen huisartsen ook een flink hogere omzet tegemoetzien. "Ze krijgen betaald voor het werk wat ze doen'', beaamt een woordvoerster van de LVH.