DEN HAAG - Om te voorkomen dat gehandicapte werknemers geen andere baan durven te accepteren, worden voor deze groep de wachttijden geschrapt in verzekeringen tegen ziekte bij hun nieuwe baas.

Daartoe sluiten woensdag het Verbond van Verzekeraars, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en het platform verzekerden en werk 'Welder' een convenant in aanwezigheid van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

Nu gelden voor verzekeringen die werkgevers voor hun personeel aangaan, vaak wachttijden van een jaar.

Om te voorkomen dat mensen met aandoeningen proberen misbruik te maken van de verzekering, wordt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden in het eerste jaar van het contract geen uitkering verstrekt aan de werknemer of nabestaanden.

Nieuw werk

Verzekeraars erkennen dat hierdoor personeel met een handicap of chronische ziekte wordt belemmerd om uit te zien naar nieuw werk. Daarom is afgesproken de wachttijden voor deze groep per 1 januari volgend jaar te schrappen, zowel bij nieuwe als bij bestaande contracten.

Naar schatting hebben jaarlijks 2500 mensen met een beperking die van baan wisselen, te maken met de wachttijden.

Tegelijk wordt ook de rol van de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens uitgebreid. Bij vermoedens van misbruik, omdat bijvoorbeeld een verzekerde binnen een jaar trouwt en overlijdt, kan de commissie om een bindend oordeel worden gevraagd.