AMSTERDAM – Nederlanders maken zich grote zorgen om het sociale gehalte van ons land. Maar liefst 84 procent vindt dat ons land zich in de verkeerde richting ontwikkelt.

Dat blijkt uit onderzoek dat het bureau Anker Solutions in opdracht van Achmea verrichtte.

Centraal stond de vraag ‘Hoe beoordeelt u het sociale gehalte van Nederland?’ Zestig procent beoordeelt dit als slecht, waarvan 11 procent als ‘zeer slecht’.

Maar liefst 84 procent denkt dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt. De negatieve stemming is aanwezig onder alle lagen van de bevolking.

Ontrafelen

Nederlanders denken bij het sociale gehalte vooral in termen van wat inwoners met elkaar verbindt. Zij zien dit ontrafelen. Eenderde van de ondervraagden (37 procent) denkt dat het sociale gehalte het komende jaar nog verslechtert, 44 procent denkt dat dit over twee jaar het geval zal zijn.

“Dit zijn uitermate verontrustende cijfers waar een samenleving niet aan voorbij kan gaan. Mensen ontberen echt hoop en perspectief, het geloof in verbetering op dit terrein is bij mensen nagenoeg afwezig”, aldus de onderzoekers.

Ongerust

De onderzoekers keken ook naar de emoties achter de slechte cijfers. Nederlanders zijn ten aanzien van het sociale gehalte vooral bezorgd (50 procent), ongerust (35 procent), geërgerd (20 procent). Slechts 14 procent is daarnaast hoopvol, 10 procent is (ook) verwachtingsvol.

Hoewel Nederlanders weinig hoopvol zijn ten aanzien van het sociale gehalte van ons land, geloven ze wél in de maakbaarheid ervan: 82 procent denkt dat het mogelijk is ons land socialer te maken.

Niemand acht daartoe het bedrijfsleven eerstverantwoordelijk (al vindt wel 38 procent politiek, bedrijfsleven en mensen gedrieën eerstverantwoordelijk), wél vindt 68 procent dat bedrijven nu te weinig ondernemen.

49 procent vindt de mensen zelf hoofdverantwoordelijk, 82 procent vindt dat zij daarin nu tekort schieten.

Maatregel

Hoe kan Nederland socialer worden gemaakt? Meest effectief is volgens Nederlanders ‘het bestrijden van vandalisme en onbeschoftheid’ (92 procent ziet dit als een goede maatregel).

Andere factoren die in sterke mate bijdragen aan het sociale gehalte van ons land: vrijheid van meningsuiting (88 procent), goede scholen (91 procent), het bestraffen van asociaal gedrag (88 procent), het gezamenlijk naleven van normen en waarden (87 procent) en de AOW (79 procent).

Aan het onderzoek hebben 800 mensen deelgenomen.