AMSTERDAM - Nyenrode Business Universiteit ziet streven naar duurzaamheid als een van de hoofdtaken voor toekomstige leiders. De huidige economische crisis zou immers aantonen dat het economisch bestel toe is aan een revisie.

Met het oog daarop start de universiteit daarom in april 2010 een programma Duurzaam Leiderschap voor Financieel Toptalent. Dat maakte professor Leen Paape woensdagmorgen bekend.

De universiteit beschouwt duurzaamheid als het behartigen van belangen van bedrijven op een wijze die goed is voor mens en milieu en daarmee ook voor het resultaat in de vorm van winst.

Winst

Winst in financiële termen staat nu volgens de universiteit teveel op de voorgrond. De kunst moet worden om duurzaamheid te verankeren in het doen en laten van financiële topmanagers.

Dit vereist grondige kennis van en inzicht in duurzaamheid, ethiek, (financiële) prestaties en de meting daarvan en het rapporteren daarover, al of niet in een duurzaamheidsverslag.

Bij sustainable business leadership gaat het volgens Nyenrode dan ook om het op langere termijn winstgevend zijn door duurzame proces-, produkt- en diensteninnovatie.