AMSTERDAM - Door ongewenste intimiteiten, fysiek geweld en intimidatie zijn hoogopgeleide vrouwen veel vaker moe door hun werk dan hoogopgeleide mannen.

Dat komt niet door hun geslacht, maar doordat ze zware beroepen in de zorg of het onderwijs hebben.

Dat concluderen de universiteiten van Maastricht en Tilburg, TNO en Bureau Boelens in een gezamenlijk onderzoek.

Het geweld waar de vrouwen mee te maken krijgen komt volgens onderzoeker Petra Verdonk niet van collega's, maar van patiënten of van leerlingen. Van de 47.263 ondervraagde werknemers zegt 28,8 procent erg vermoeid te zijn na het werk.

Mannen

Mannen zitten in alle categorieën ongeveer op het gemiddelde, maar van de hoogopgeleide vrouwen zegt 35,2 procent erg moe te zijn na het werk. Van de vrouwen boven de 50 jaar zegt zelfs veertig procent dit.

Vergeleken met lageropgeleide vrouwen werken de hogeropgeleide vrouwen vaker onder hoge tijdsdruk.