AMSTERDAM – Van Abvakabo FNV wordt wellicht verwacht dat zij weten hoe het moet, maar dat blijkt niet altijd het geval. De vakbond heeft zich schuldig gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie.

In een vacature gaf de vakbond aan een kandidaat te zoeken die -gezien de samenstelling van het team- niet ouder is dan 50 jaar.

Dit is echter niet toegestaan: werkgevers mogen geen onderscheid maken op grond van leeftijd. “Daar is de wet heel duidelijk over”, aldus een woordvoerder van de Commissie Gelijke Behandeling tegen de Volkskrant. “Werkgevers mogen wel refereren aan de samenstelling van een team, maar zonder leeftijden te noemen.”

De zaak is inmiddels door een 51-jarige man aanhangig gemaakt bij de commissie.

Bestuur

Edith Snoey van de vakbond geeft toe dat de vacature beter anders opgesteld had kunnen worden. Het gaat echter om een functie in het bestuur, dat door de bank genomen reeds aardig op leeftijd is.

Vandaar dat FNV ook jongeren een kans wilde geven, maar de vakbond benadrukt nu dat 50-plussers niet bij voorbaat kansloos zijn.