AMSTERDAM – Achmea heeft mantelzorg expliciet geregeld in de nieuwe cao. Het bedrijf maakt de huidige verlofregelingen bovendien toegankelijk voor een grotere groep dan alleen de naaste gezinsleden.

In principe kan iedereen die een morele zorgplicht voelt zich volgens Achmea op de regeling beroepen. Afspraken hierover worden gemaakt in overleg en kunnen bestaan uit de mogelijkheid om thuis te werken of flexibele werktijden te hanteren.

De noodzaak voor de regeling vond de verzekeringsgroep in het personeelsbestand. “Als landelijk 12 procent van de werknemers mantelzorger is, kom je bij ons met ruim 20.000 medewerkers uit op pakweg 2.500 mantelzorgers”, laat beleidsadviseur van Achmea, Enno van Hamel, weten. “Veel van hen zijn zich nauwelijks bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn. Ze zien het als een privé-omstandigheid, waarmee ze hun werkgever -onterecht- niet willen belasten."

Belangrijk

Hoewel de verzekeraar aangeeft ‘naast medewerkers te willen gaan staan als ze in de knel komen’ is de nieuwe regeling niet puur onbaatzuchtig.

“Aandacht voor mantelzorgers betaalt zich direct terug door minder verzuim of productieverlies; op de langere termijn vergroot het de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers en daarmee de productiviteit”, aldus Hamel.