AMSTERDAM - Zes op de tien Nederlanders overwegen in de laatste jaren van hun werkzame leven met deeltijdpensioen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat pensioenverzekeraar Aegon heeft laten verrichten.

Vooral oudere werknemers hebben de pensioenleeftijd de afgelopen jaren vooruit zien schuiven. Deeltijdpensioen maakt het de werknemer mogelijk om op oudere leeftijd minder te gaan werken.

Een klein deel van het pensioen wordt daar alvast voor opgenomen. Het kan daarmee de pijn van de verhoogde AOW-leeftijd verzachten.

Stoppen

De centrale vraag was in welke mate ze bereid zijn langer door te werken. Opvallend is dat, alle AOW-verhogingen ten spijt, de wens om eerder te stoppen nog steeds aanwezig is. Slechts 9 procent van de werknemers wil langer doorwerken dan 65 jaar.

De belangstelling voor deeltijdpensioen is hoog. Een favoriet scenario onder de werknemers is om op je zestigste één dag in de week te stoppen met werken.

Gemotiveerd

Ook werkgevers zullen het deeltijdpensioen omarmen, denkt Aegon. “Oudere werknemers die wat minder gaan werken, blijven langer gemotiveerd en gezond”, zegt directielid Jeroen de Munnik. “Werkgevers hebben baat bij gemotiveerde werknemers met ervaring. Bovendien nemen voor hen de loonkosten af zodra iemand voor een deel met pensioen gaat.”

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat áls werknemers aarzelen over deeltijdpensioen, ze dat vooral doen omdat ze de financiële consequenties moeilijk kunnen overzien.

Ouder

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO onder werknemers van 45 jaar en ouder die een pensioenregeling bij een pensioenfonds of een verzekeraar hebben.

Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek van zes jaar geleden. Vergeleken met 2003 is het pensioenlandschap de afgelopen jaren verschraald. Was in 2003 bijna de helft van alle pensioenregelingen gebaseerd op het laatstverdiende loon, nu is dat geslonken tot 16 procent. Ook moeten werknemers vaker en meer bijdragen aan de kosten van het pensioen.