DEN HAAG - Het ziet er naar uit dat Almere een volwaardige hogeschool krijgt. De ministeries van Onderwijs en VROM trekken eenmalig 20 en 17 miljoen euro uit voor het plan van Almere en Hogeschool Windesheim om hoger onderwijs in de Flevopolder van de grond te krijgen.

Ook de provincie en Almere zelf dragen bij. Het ziet er naar uit dat het kabinet vrijdag akkoord gaat met dit voorstel, zo meldden welingelichte kringen in Den Haag.

Ook het voorstel om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam, lijkt op steun van het kabinet te kunnen rekenen.

Bouwen

Almere is bereid 60.000 woningen bij te bouwen als er een goede openbaarvervoerverbinding naar de hoofdstad komt. Wethouder Adrie Duivesteijn noemde de aanleg van de IJmeerlijn cruciaal voor de groei van de gemeente tot de vijfde stad van Nederland.

De kosten van de IJmeerlijn werden geraamd op 4 tot 6 miljard euro. De haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of de kosten dalen met de bouw van de nieuwe woningen.