DEN HAAG - Zodra je zelf kinderen krijgt, ga je steeds meer op je ouders lijken. Dat concludeert wetenschapper Freek Bucx van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bucx analyseerde gegevens van meer dan duizend jongvolwassen, hun ouders en hun eventuele partners. Volgens hem ga je door je kinderen op je ouders lijken.

Maar heb je een partner die het niet kan vinden met je ouders? Dan kan dat de band met je ouders flink verpesten.

Bucx onderzocht de band tussen ouders en kinderen in de zogenaamde middenfase van de ouder/kindrelatie. De kinderen zijn dan grofweg tussen de 18 en 35 jaar oud en ouders tussen de 50 en 75 jaar.

Storende factor

Hij ontdekte dat één van de grootste storende factoren in de relatie tussen ouder en kind, de relatie tussen partner en schoonouders is.

Als je partner niet overweg kan met je ouders, is de kans groot dat het contact met je ouders verwatert. De relatie herstelt zich vaak weer als stellen zelf kinderen krijgen.

Gelijkenis

Er komt dan bijvoorbeeld weer meer contact, vaak ook doordat de ouders bijspringen met de opvang van de kleinkinderen. Maar niet alleen het contact wordt sterker: ook de gelijkenis tussen ouders en kinderen wordt groter.

Ook blijken de kinderen meer terug te vallen op de opvattingen van hun ouders. Ze gaan hetzelfde denken over gezinsrelaties of de taakverdeling in het huishouden.