AMSTERDAM - Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf die allochtonen in dienst hebben, vinden dat goed voor hun bedrijf. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van TNO bij twaalf bedrijven.

De ondernemers zeggen onder meer beter personeel te kunnen vinden en een grotere afzetmarkt te hebben. Tegelijkertijd kost het volgens deze werkgevers geen extra geld om zowel autochtonen als allochtonen in dienst te hebben.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) stelt dat het op zich al goed is als bedrijven een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Dat het ook in het economisch belang van bedrijven zelf is, ziet zij als extra reden voor bedrijven om allochtonen aan te nemen.

Klijnsma heeft het rapport dinsdag aangeboden aan Loek Hermans, de voorzitter van de werkgeversorganisatie MKB-Nederland.