AMSTERDAM - In de top van bedrijven en (semi-)publieke instellingen in Amsterdam zitten nauwelijks allochtonen. De besturen en raden van commissarissen bestaan er vooral uit autochtonen.

Dat blijkt uit een overzicht dat de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente dinsdag heeft gepubliceerd. Het Parool berichtte daar over.

Van de 67 bestuurders en commissarissen van de woningcorporaties is er slechts één van buitenlandse afkomst. De onderwijsinstellingen hebben in totaal 71 hoge pieten, maar onder hen zitten maar 5 allochtonen. Bij de lokale omroepen zijn het er iets meer: 4 op de 15.

Ziekenhuis

Culturele instellingen hebben 48 bestuurders en commissarissen, van wie er 46 autochtoon zijn. Geen een van de 46 topmensen van de welzijnsinstellingen is van allochtone afkomst. Bij ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen is dat slechts een op de 24.

Overigens zijn ook vrouwen ondervertegenwoordigd. Bij woningcorporaties vervullen zij slechts 14 van de 67 topplekken. Bij de culturele instellingen zijn dat er 9 van de 48, bij gezondheidsinstellingen 7 van de 24.

Netwerk

Volgens voorzitter van de adviesraad Ankie Verlaan heeft onderzoek uitgewezen dat allochtonen niet op hoge functies belanden onder meer doordat ze niet het juiste netwerk hebben.

"Tegelijkertijd kennen de witte 'bolwerkers' zelf nauwelijks mensen buiten hun kring. Ook al belijden zij het adagium dat er gemengd moet worden, dan nemen zij toch bij vacatures hun toevlucht tot het risicovermijdend gedrag van het 'klonen'", aldus Verlaan.