AMSTERDAM - Bijna de helft van de 490.000 werkzoekenden die bij UWV Werkbedrijf staan ingeschreven is 45 jaar of ouder.

Door de stijgende werkloosheid komen zij steeds moeilijker aan de slag. Om hun kansen op werk te vergroten houdt UWV van 2 tot en met 6 november de Actieweek 45-plus.

Op diverse plaatsen zijn banenmarkten, netwerkbijeenkomsten en workshops.

Van de oudere werkzoekenden is 60 procent al langer dan een jaar op zoek naar werk. Voor 55-plussers zijn de kansen op een baan nog kleiner.