UTRECHT - Het lukt steeds vaker om voor mensen met een beperking die zich melden voor de sociale werkplaats, passend werk te vinden bij een 'gewone' werkgever.

In 2008 werkte 28 procent van alle mensen die in aanmerking komen voor een plek in een sociale werkplaats, bij een reguliere werkgever. In 2007 was dit nog 24 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Cedris onder haar leden. Dit betekent niet per se dat de wachtlijsten voor sociale werkplaatsen afnemen, legt directeur Marleen Damen van Cedris uit.

De mensen die bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, krijgen "een rugzakje" mee dat uit het budget voor de sociale werkplaatsen komt. De werkgever krijgt bijvoorbeeld loonsubsidie.

Sociale werkvoorziening

In 2008 werkten in totaal 103.000 mensen met een arbeidshandicap in de sociale werkvoorziening.

Het aantal zogenoemde WSW'ers (Wet Sociale Werkplaatsen) dat is aangewezen op een interne plaatsing bij een sociale werkplaats, is afgenomen van 56 procent in 2007 naar 50 procent in 2008. Anderen werken onder begeleiding van de sociale werkplaats in bijvoorbeeld de groenvoorziening of de schoonmaak.

Aan het werk

Gemeenten en UWV nemen ook steeds vaker Cedris in de arm om andere groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Dan gaat het bijvoorbeeld om langdurig werklozen en mensen met een bijstandsuitkering. Vorig jaar kreeg Cedris daarvoor ruim 60.000 verzoeken.