DEN HAAG - Niet-westerse allochtonen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kiezen meer voor de theoretische opleidingen dan op de praktijkgerichte studie.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt maandag dat maar liefst acht op de tien kiezen voor de theoretische leerweg (bol).

Bij autochtone studenten kiezen zes op de tien voor die richting.

Populair

De andere mbo-richting, beroepsbegeleidende leerweg (bbl), is meer in trek bij autochtone studenten. De sector economie is het populairst bij niet-westerse allochtonen, terwijl bij de autochtonen de sector techniek populair is.