UTRECHT - Uitzendbureaus die zich op specifieke doelgroepen richten, zoals studenten of ouderen, handelen daarmee niet in strijd met de wet. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) stelt dat vrijdag in een advies.

Wel moeten de bureaus mensen die niet tot hun doelgroep behoren maar die wel geschikt zijn, ook helpen bij werkbemiddeling.

Het Meldpunt Discriminatie vroeg zich af of uitzend- en bemiddelingsbureaus die zich op een bepaalde doelgroep richten onnodig werknemers uitsluiten. De CGB toetste de kwestie daarop aan de wet.

De CBG vindt het raadzaam dat bijvoorbeeld studentenuitzendbureaus in hun personeelsadvertenties aangeven dat werkzoekenden die niet tot de doelgroep behoren maar die wel geschikt zijn, ook worden bemiddeld.