AMSTERDAM - Juriste Sandra van 't Westende heeft voor haar scriptie 'De overeenkomst binnen het ambtenarenrecht' de Albeda Scriptieprijs 2009 gewonnen.

Ingenieur Roos van Erp-Bruinsma, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), heeft de prijs tijdens een congres van de Stichting Albeda Leerstoel op 29 oktober 2009 uitgereikt.

De scriptieprijs beloont studenten uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs voor het onderzoeken van vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen bij de overheid.

Creatief

Juryvoorzitter professor Roel Bekker (hoogleraar Albeda Leerstoel): “Sandra zoekt in haar scriptie op creatieve wijze naar een logische aansluiting van het ambtenarenrecht bij het reguliere arbeidsrecht. Zij draagt daarmee bij aan het actuele debat over het moderniseren van de ambtelijke aanstelling en aan de discussie over de ambtenarenstatus als zodanig.”

De tweede prijs is gegaan naar Inge Broere (Hogeschool Personeel & Arbeid) voor haar scriptie 'Prestatie in de gehandicaptenzorg'. Roel van Varick (MBA, Public Governance ) heeft voor zijn bijdrage in 'Zinnen, over arbeidsmotivatie en control' de derde prijs gekregen.

De scripties zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de actuele discussie over de arbeidsverhoudingen, op originaliteit en op creativiteit. Alleen scripties met een waardering van de hogeschool of universiteit van minstens een acht komen voor een prijs in aanmerking.

Albeda Leerstoel

De scriptieprijs is in 2005 ingesteld bij gelegenheid van het afscheid van prof. dr. W. Albeda als bestuursvoorzitter van de Stichting Bijzondere Leerstoel 'Arbeidsverhoudingen bij de overheid' aan de Universiteit Leiden. De leerstoel wil wetenschappelijke kennis over arbeidsverhoudingen bij de overheid verspreiden en verrijken. Ook stimuleert de leerstoel het openbare debat.