AMSTERDAM - Nog geen 18 procent van de nieuwe studenten op de pabo is man, en daarvan breekt nog eens de helft de opleiding voortijdig af.

Bovendien gaan steeds meer mannelijke leerkrachten met pensioen, wat het percentage vrouwelijke leerkrachten op basisscholen alleen maar doet groeien.

Dat staat in de vrijdag verschenen publicatie 'Meer jongens op de pabo. Kansrijke aanpakken geïnventariseerd' van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit Den Haag. Het SBO is de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Onderwerp

Jan Jacob van Dijk (Tweede Kamerlid CDA) vraagt nu aandacht voor het onderwerp. “Mannen geven anders les dan vrouwen. Daarom vind ik het belangrijk dat meisjes en jongens ook les krijgen van mannen. Bovendien kunnen zij jongens laten zien dat lesgeven ook een mannenberoep is”, aldus Van Dijk.

“Verder hebben we alle leerkrachten hard nodig", laat hij weten. "Ik heb dan ook gepleit voor het nemen van maatregelen om de pabo aantrekkelijker te maken voor jongens.”

Commissie

De Commissie Leraren onder leiding van Alexander Rinnooy Kan signaleerde in zijn 'Advies Leerkracht' in 2007 ook de eenzijdige personele samenstelling op scholen.

OCW verwacht dat de doorgevoerde salarisverhogingen jongens stimuleren om voor het lerarenberoep te kiezen. OCW pleit daarnaast in de Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren voor een pabo die studenten sterker uitdaagt.

Uit eerder SBO-onderzoek blijkt tenslotte dat ook veel scholen naar een meer evenwichtige man/vrouwverhouding streven.

Experimenten

Het SBO ondersteunde van 2006 tot 2008 zeven pabo's om te experimenteren met maatregelen om de instroom en het behoud van jongens te verhogen.

De opbrengsten hiervan staan in de vandaag verschenen publicatie. De laatste instroomcijfers zijn van 2008.