DEN HAAG - Bijna de helft van alle speeltuinen heeft speeltoestellen met tekortkomingen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.

Dat stellen de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Stichting Consument en Veiligheid vrijdag op basis van inspecties hiernaar in de afgelopen twee jaar.

Ook op scholen stonden op ruim een derde van alle gecontroleerde speellocaties één of meer gemankeerde apparaten. Bij speeltuinen lag dit aantal op 48 procent. Door de mankementen kunnen kinderen verwondingen oplopen of dreigt zelfs beknellings- of verstikkingsgevaar.

Ondergrond

Uit onderzoek onder ongevalslachtoffers blijkt dat bij bijna een kwart van de ongevallen met speeltoestellen een te harde, gladde of versleten ondergrond een rol speelde bij het ontstaan van letsel. In 20 procent van de gevallen was het toestel zelf te glad, scherp, ruw of stroef.

Het beheer van speeltoestellen moet worden bijgehouden in logboeken waarin onder meer inspectie- en onderhoudsgegevens beschreven moeten staan. De VWA voert daarna hercontroles uit en bespreekt de resultaten met betrokken partijen.

De organisatie pleitte vorige week ook al voor een betere keuring van mechanische installaties van attracties in pretparken en op kermissen.