AMSTERDAM - Vrouwen met een deeltijdbaan die meer willen werken, slagen hier vaak niet in. Een op de vijf vrouwen die minder dan 25 uur per week werken, wil best langer aan de slag, maar minder dan de helft van hen lukt dit ook.

Dit blijkt uit de publicatie 'Deeltijd (g)een Probleem' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Zeventig procent van de Nederlandse vrouwen heeft een baan. Daarmee is de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland een van de hoogste in Europa.

Driekwart van de werkende vrouwen werkt minder dan 35 uur per week, de helft heeft een baan van 25 uur en minder, zogeheten kleine deeltijdbanen. Het kabinet wil de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen vergroten.

Randvoorwaarden

Zes op de tien vrouwen met zo'n kleine deeltijdbaan zeggen best een paar uur meer te willen werken als hiervoor betere randvoorwaarden worden geschapen, zoals meer mogelijkheden om vanuit huis te werken en een betere afstemming tussen werk en privéleven.

Maar zowel werkgevers als partners stimuleren vrouwen hierin niet, zo blijkt uit het onderzoek.

Werkgevers in veel sectoren zijn gewend dat vrouwen in deeltijd werken en bovendien heeft slechts dertien procent van hen concreet beleid om kleine deeltijdbanen uit te bouwen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de meeste vrouwen en werkgevers eigenlijk wel tevreden zijn met de huidige situatie.