AMSTERDAM - Minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet zet regio's onder druk om kwetsbare jongeren aan een baan of scholingstraject te helpen.

"Regionale partijen moeten met gerichte acties komen voor deze doelgroep. Dat is een harde voorwaarde voor financiële steun."

"Ik vind het niet verantwoord wanneer we ons alleen op de relatief makkelijk bemiddelbare jongeren zouden richten. Gelukkig leeft dat besef breed."

Momenteel gaat er ruim 150 miljoen euro naar de regio's toe om de jeugdwerkloosheid in de volle breedte te bestrijden. Voor hulp aan kwetsbare jongeren is, andere voorzieningen meegerekend, in totaal zo'n 100 miljoen beschikbaar.

Kwetsbare jongeren

Er zijn in Nederland ongeveer 30.000 kwetsbare jongeren, van wie zeer velen buiten de boot dreigen te vallen. Rouvoet waarschuwt dat dat aantal door de crisis snel kan oplopen.

"De grote klap moet nog komen. De jeugdwerkloosheid loopt vaak procentueel twee keer zo hard op als de normale werkloosheid."

"Als we nu niets extra's doen voor kwetsbare jongeren, krijgen zij de hardste klappen omdat beter opgeleide jongeren de banen voor hun neus wegkapen. Dat moeten we voorkomen."

Samenwerking

De minister wil daarom dat er een goede samenwerking tot stand komt tussen gemeenten, jeugdzorg, onderwijs en de arbeidsmarkt. Het idee is onder andere om in de jeugdzorg - naast de hulpverlening - kwetsbare jongeren ook zo veel mogelijk op de arbeidsmarkt voor te
bereiden.

"De wil om samen te werken is overal aanwezig. Zo loopt er in de gemeente Roosendaal het project Loopbaan 23, waarin de jeugdzorg, de gemeente, het onderwijs, werkgevers en het UWV al samenwerken. En zo zijn er meer goede voorbeelden."

Achterblijvende regio's

Toch hebben nog lang niet overal in het land de verschillende regionale instanties elkaar gevonden. De minister wil niet zeggen om welke regio's het gaat.

"Daar waar nodig is, zal Jeugd en Gezin de achterblijvende regio's te hulp schieten. Wij willen knelpunten inventariseren om regio's van elkaar te laten leren. Het mag niet bij intenties blijven, maar ik ben optimistisch."