TILBURG - Van de werknemers met een publieke taak in Nederland heeft 65 procent het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag.

Het gedrag loopt uiteen van schelden tot discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag onder collega's is daarentegen flink afgenomen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat beleidsbureau IVA van de Universiteit van Tilburg heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De onderzoekers legden werknemers uit zeventien beroepsgroepen een vragenlijst voor. Onder hen waren onder andere brandweerlieden, politiemensen, buschauffeurs, onderwijzers, inspecteurs van de arbeidsinspectie en werknemers van penitentiaire inrichtingen.

Schelden

Verbaal geweld zoals schelden komt volgens de onderzoekers verreweg het meeste voor (62 procent). Daarnaast meldt 22 procent intimidatie, 21 procent fysiek geweld, 16 procent had last van discriminatie en 10 procent was slachtoffer van seksuele intimidatie.

In 2007 zei 26 procent van de mensen met een publieke taak nog ongewenst gedrag van collega's te hebben meegemaakt. Nu meldde 'nog maar' 18 procent iets dergelijks.

Werkvloer

De onderzoekers constateren dat de landelijke norm dat geweld niet wordt getolereerd, breed wordt gedragen. Maar het blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk toe te passen op de werkvloer. Ook zijn veel werknemers niet bereid melding te maken van het ongewenste gedrag.

De onderzoekers vinden dat de overheid de noodzaak van melden meer moet benadrukken, omdat adequate actie tegen geweld pas mogelijk is als er consequent melding wordt gedaan.