AMSTERDAM – Administratief medewerkers blijken zeer gesteld op hun huidige baan. Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 35-44 verwacht voor een langere periode in de administratieve dienstensector te werken.

Maar liefst 39 procent van de totale respondenten ziet zichzelf in de komende drie jaar nog steeds werken in de huidige functie en bij zijn huidige baas. Slechts een op de tien (12 procent) blijft enkel zitten waar hij nu zit tot de economie weer meer kansen biedt.

Dit zijn resultaten van een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door administratief en secretarieel uitzendbureau OfficeTeam.

Positief

Uit het onderzoek is gebleken dat administratief medewerkers door de bank genomen positief zijn over hun huidige baan. Bijna de helft van de leeftijdscategorie 35-44 ziet zijn huidige functie als een functie voor de lange termijn.

Opvallend is dat jongeren dit sterker hebben dan de oudere generatie. Meer dan driekwart (77 procent) van de respondenten tussen de 26 en 44 jaar zegt dat het werken in de administratieve dienstensector precies is wat ze altijd voor ogen hebben gehad.

Bij de leeftijdscategorie 45-55+ is dat ‘slechts’ 53 procent.

Meerderheid

Op de vraag waar men zich qua werk ziet over drie jaar, verwacht de meerderheid (57 procent) nog steeds bij dezelfde baas te werken. 39 procent doet dat in dezelfde functiehoedanigheid, 18 procent ziet een groei in functie.

Ronald de Zoete, Associate Director van OfficeTeam: “We zien dat veel mensen, ongeacht hun leeftijd, een bewuste keuze hebben gemaakt voor een administratieve functie. Ze zijn tevreden in hun huidige rol en alleen een klein percentage wacht op betere tijden om een andere baan te gaan zoeken. Het overgrote deel ziet een carrière in de administratieve sector als wenselijk.”

Eigen baas

Opvallend is dat 44 procent van de 55-plussers graag voor zichzelf wil beginnen tussen nu en drie jaar. De jongere generatie ziet dat een stuk minder zitten. Slechts 22 procent van de respondenten in de leeftijdscategorie 26-44 is van plan een eigen bedrijf op te starten.

Tot slot is gevraagd hoe de respondenten omgaan met het stellen van hun prioriteiten. Familie is zeer belangrijk voor administratief medewerkers. Familie staat dan ook op nummer één (94 procent). Hierna volgen hobby’s (42 procent), maatschappelijk belang (25 procent) zoals vrijwilligerswerk, carrière (24 procent) en als laatste onderwijs en persoonlijke verrijking (16 procent) op nummer vijf.

Aan het onderzoek deden 2857 administratief medewerkers mee.