AMSTERDAM – Wellicht dat andersom meer in de lijn der verwachtingen ligt, maar het zijn vooral de managers die zich op het werk open opstellen. Zij vertellen met 84 procent van de gevallen vaker over hun privéleven dan hun werknemers, die blijven steken op 71 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope en Lammers van Toorenburg Benelux PR in opdracht van Center Parcs Business Solutions.

De meeste details over het persoonlijke leven blijken tijdens de ontspannen setting van personeelsuitjes en bedrijfsfeesten aan bod te komen. Zowel medewerkers (98 procent) als managers (96 procent) vinden dat leidinggevenden op dergelijke momenten gewoon deel uitmaken van de groep.

Uitjes

Bijna de helft van de ondervraagde managers (46 procent) gelooft dat bedrijfsuitjes bijdragen aan de teamgeest. Ongeveer eenderde van de medewerkers (31 procent) is het op dit punt met de managers eens.

Nog eens eenvijfde van de werknemers is ervan overtuigd dat een bedrijfsevenement zorgt voor een meer ontspannen sfeer op de werkvloer. Managers vinden dit minder vaak, slechts 11 procent van hen kan zich in deze stelling vinden.

Communicatie

Voor wat betreft betere communicatie -na een evenement- liggen medewerkers en managers meer op één lijn: die verbetert nauwelijks. Slechts 8 procent van de managers en 7 procent van de werknemers vindt dat er na afloop van een uitje beter gecommuniceerd wordt.

De relatie met collega’s gaat er voor een stuk meer ondervraagden wel op vooruit, 35 procent van de medewerkers en 22 procent van de managers onderschrijft dit.

Aan het onderzoek deden in totaal 406 respondenten mee.