AMSTERDAM - Vier op de tien Nederlanders worden vertrouwd, waaronder met name naasten, buurtbewoners en collega's. Dit blijkt uit de Nationale Vertrouwensmonitor, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Winkle.

Door de bank genomen brengt de vertrouwensmonitor 2009 goed en minder goed nieuws. Goed in de zin dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders hun naasten vertrouwt, zoals partner (84 procent), vrienden (84 procent) en familie (82 procent).

Daarnaast blijken collega’s en directe buren op behoorlijk wat vertrouwen te kunnen rekenen (69 procent en 74 procent). Andere straatbewoners moeten het met minder doen (62 procent).

Mensen

Minder goed nieuws is er ook in de zin dat de meeste Nederlanders geen vertrouwen zeggen te hebben in mensen die ze niet kennen. Naast onbekenden hoeven ook het bedrijfsleven en de overheid niet op heel veel vertrouwen te rekenen (41 en 29 procent). Bovendien is er sprake van een neerwaartse trend; het vertrouwen in Nederland is afgenomen de afgelopen vijf jaar.

Een mogelijke verklaring is het grote aantal kritische consumenten programma's op TV. Mensen met een zwaar mediagebruik zijn namelijk somberder over de ontwikkelingen van het vertrouwen dan mensen met een licht mediagebruik.

Vertrouwen

Ondanks het lage vertrouwen in de medemens acht het merendeel van de ondervraagden zichzelf wel volledig te vertrouwen. Wanneer het vertrouwen van iemand geschonden is, gaat men er over het algemeen vanuit dat er sprake was van bewuste misleiding, wat volgens ARAG onterecht is.

De juridische dienstverlener maakt uit de praktijk op dat 95 procent van de aanvragen voor juridische bijstand veroorzaakt zijn door miscommunicatie en misverstanden. Met andere woorden: het grootste deel van de conflicten komt volgens hen niet voort uit bewuste misleiding.

Aan het onderzoek hebben bijna 1500 mensen, ouder dan 18 jaar, meegedaan.