AMSTERDAM – Een kwart van de vrouwen haalt geen eten in huis waardoor ze zich slecht gaat voelen. 41 procent let nooit op een etiket. Als er al naar gekeken wordt, dan is het om de calorieën.

Dit blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift Esta in samenwerking met Wageningen University & Research Centre.

Uit de eetenquête – centrale vraag: Hoe eten vrouwen anno 2009? – komt ook naar voren dat alleenstaande moeders veel vaker stemmingseters zijn (37 procent) dan moeders met een partner (17 procent).

Bewust

Ruim een derde van de vrouwen omschrijft zichzelf als een bewuste eter. Toch kan ook een op de drie vrouwen zich af en toe niet beheersen en veroordeelt zichzelf daarom.

Biologisch eten heeft nog geen hoge prioriteit. Hoger opgeleiden, een op de vijf, checken wel vaker of een product biologisch is dan lager opgeleiden (een op de twaalf).

Sporten

Qua bewegen kan gesteld worden dat werken doet sporten: fulltimers sporten namelijk meer (53 procent) dan mensen zonder baan (40 procent). 

Bij de verwerking van de respons (1600 personen) is onder meer gekeken naar leeftijd, opleiding, werk en gezinssituatie. Van de respondenten was meer dan de helft hoger opgeleid en tussen de 35 en 55 jaar.