NIJMEGEN - Kinderen die met hun ouders in de daklozen- of vrouwenopvang verblijven, hebben in hun jonge leven ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweld, psychische stoornissen bij de ouders of de arrestie van een ouder.

Bijna drie op de tien kinderen in de opvang hebben last van posttraumatische stress of angsten.

Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van het Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg van het UMC St. Radboud. Onder leiding van hoogleraar maatschappelijke zorg Judith Wolf is voor het eerst een beeld geschetst van kinderen die meekomen naar opvangcentra voor vrouwen of daklozen.

De onderzoekers hebben gegevens verzameld over 187 kinderen (113 meisjes en 74 jongens) tussen 1 en 18 jaar.

Zorg

Volgens het Nijmeegse onderzoekscentrum zijn de resultaten reden tot zorg. Zo zijn de risico's op kindermishandeling groot. Volgens moeders in opvanghuizen is bij 11 procent van de kinderen sprake van mishandeling. Landelijk gaat het om 3 procent.

De medewerkers van de opvangcentra geven aan dat de helft van de kinderen psychosociale problemen heeft. De relatie met de ouder buiten de opvang is vaak slecht tot matig. Verder vindt weinig individuele begeleiding plaats van de kinderen.

Kommer en kwel

Het is niet alleen kommer en kwel, zeggen de onderzoekers. "Het verblijf in de opvang leidt vrijwel altijd tot verbeteringen in hun leven in het algemeen, dagbesteding, veiligheid, woonsituatie, psychisch functioneren en in hun relatie met de ouder in de opvang'', aldus de onderzoekers.

Ze pleiten voor investeringen in betere opvangplekken en meer privacy en speelmogelijkheden voor de kinderen en jongeren. Daarnaast zou elk kind ook individuele zorg en een plan voor veilige terugkeer moeten krijgen.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport verricht. Plaatsvervangend directeur-generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg Kees van der Burgt neemt het donderdag namens de staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) in ontvangst.