AMSTERDAM – Met het zelfvertrouwen van Nederlandse managers blijkt niets mis: over het algemeen zijn ze uitermate tevreden met hun eigen optreden tijdens de crisis. 8 procent betitelt het eigen handelen zelfs als ‘extreem goed’.

Dat blijkt uit een internationale rondvraag van onderzoeksbureau Economist Intelligene Unit. Hieruit kwam naar voren dat zo’n 80 procent van de Nederlandse managers content is met het eigen handelen. Zij zijn daarmee tevredener dan hun internationale collega’s.

De Ondernemer, die melding maakt van de studie, laat weten dat de onderzoekers het niet geheel eens zijn met de topmannen. Zij noemen het zelfvertrouwen misplaatst, daar ruim de helft van de reorganisaties de afgelopen vijf jaar mislukte. Andere landen zouden het op dit vlak een stuk beter gedaan hebben.

Maatregelen

Uit het onderzoek bleek eveneens dat veel managers de crisis gebruiken om maatregelen door te voeren die in betere tijden moeilijker realiseerbaar zijn. Nederlanders doen dit vaker (driekwart) dan wereldwijd het geval is (tweederde).

Een ander verschil dat uit de rondvraag naar voren kwam is dat de topmannen van eigen bodem vaker op de korte termijn denken (76 procent) dan hun internationale collega’s (57 procent).