DEN HAAG - Ruim tweehonderd vrouwen willen dat het parlement nu eindelijk eens haast maakt met een quotum voor vrouwen op topfuncties. Een manifest dat ze hebben getekend, wordt woensdag met de post bezorgd bij de Eerste en Tweede Kamer, het kabinet en de sociale partners.

Initiatiefnemer is headhuntersbureau Woman Capital. Een woordvoerster bevestigde woensdag een bericht daarover in de Volkskrant.

De ondertekenaars willen een wettelijke regeling waardoor uiterlijk over vijf jaar vrouwen 40 procent van de commissariaten en toezichtsfuncties vervullen. De 40-procentsregeling zou moeten gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven, overheidsinstellingen en publieke en semi-publieke organisaties, zoals ziekenhuizen en wooncorporaties.

Woman Capital deed vorig jaar al een oproep om vrouwelijke commissarissen te benoemen bij financiële instellingen die staatssteun krijgen.

Verandering

Het percentage vrouwen op topposities komt in Nederland al zeker tien jaar niet of nauwelijks boven 6 procent uit. Verklaringen, handvesten, codes en dergelijke hebben daar geen verandering in gebracht.

De vrouwen zeggen dat wat zij vragen in Noorwegen al enkele jaren bestaat. Het quotum van 40 procent is daar in drie jaar tijd bereikt en bedraagt inmiddels 45 procent.

Volgens de vrouwen blijkt het systeem in het Scandinavische land goed te werken.