ENSCHEDE - De Nederlander vindt dat zijn gemeente de komende vijf jaar schoner, veiliger en gezelliger moet worden. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Belevingsmonitor 2009, die woensdag werd gepresenteerd.

Nederlanders vinden het minder belangrijk dat hun stad ambitieus, vernieuwend of ondernemend is.

Wel waarderen burgers het erg als hun gemeente grote gratis evenementen organiseert, zoals feesten, festivals en concerten. Die sluiten echter lang niet altijd aan bij de behoeften van de burgers. Ook vindt eenderde van alle burgers het vaak te druk op grote gratis evenementen.

Zwerfvuil

Eerder bleek al dat asociaal verkeersgedrag op nummer één staat in de lijst met grootste ergernissen van de Nederlandse burger. Zwerfvuil staat op de tweede plaats, gevolgd door irritaties over hondenpoep.

Inwoners van grote steden ervaren de meeste overlast. In 2008 gaf nog 45 procent aan last te hebben van asociale medeweggebruikers, dit jaar is dat aantal gestegen naar 54 procent.

Hondenpoep

Ook voor overlast door zwerfvuil, vandalisme en verkeersdrukte geldt dat die in de vier grootste steden vaker als probleem wordt gezien dan in kleinere gemeenten. De ergernis over hondenpoep is overal ongeveer gelijk.

Aan het onderzoek deden 900 Nederlanders mee. Onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy voert de Gemeentelijke Belevingsmonitor sinds 2005 uit om de mening van Nederlanders te peilen.