DEN HAAG - Scholen mogen homoleraren in bepaalde gevallen nog steeds weigeren. Het kabinet wil wel korte metten maken met de zogenoemde 'enkele-feitconstructie' in de wet, maar in de praktijk verandert er niets.

De botsende waarden antidiscriminatie en vrijheid van onderwijs/godsdienst blijven allebei even belangrijk.

De regering wil alleen van de formulering af, omdat die te veel verwarring veroorzaakt. ''Het evenwicht tussen de verschillende grondrechten in de wet verandert daardoor niet'', aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.

Enkele-feitconstructie

De 'enkele-feitconstructie' maakt dat instellingen op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag, zoals bijzondere scholen, een personeelsbeleid mogen voeren dat past bij hun achtergrond.

Persoonskenmerken als ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid op zich mogen niet worden beschouwd als redenen om personeelsleden te weigeren.

De beleving van zijn homoseksualiteit kan een leraar bij een orthodox-christelijke school nog wel in de problemen brengen.

COC

Voorzitter Wouter Neerings van het COC reageerde dinsdag in Den Haag diep teleurgesteld op het plan van het kabinet om in de praktijk niks te veranderen.

Hij vreest dat de houding van bepaalde scholen jegens homo's door dit standpunt van het kabinet in zekere zin nog eens wordt gelegitimeerd.

''En volgens onderzoek wil een op de twee leerlingen al niet bij een homo of een lesbo in de klas.''

Wrang

Hij vindt het allemaal extra wrang, omdat juist mensen die speciaal voor het onderwijs en ook nog eens speciaal voor christelijk onderwijs kiezen, worden getroffen.

''Omdat dat bij hun hart ligt. Het zijn echt heel christelijke mensen. Het gaat niet om Gordon voor de kleuterklas.''

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) lijkt het kabinet de oplossing naar de rechter te verwijzen.

''Weliswaar schrapt zij de enkele feit- constructie uit de wet, maar er blijft onduidelijkheid bestaan over de disbalans tussen twee grondrechten.''

SGP

De SGP, fel voorstander van de vrijheid van onderwijs, is gematigd positief.

''Vooralsnog lijkt het voorstel van het kabinet geen verslechtering. Maar het enkele feit dat het kabinet met de wijziging van de wet geen veranderingen in de rechtspraktijk wil bewerkstelligen, stelt de SGP nog niet gerust. Veel zal afhangen van de precieze tekst van de wet en de uitwerking daarvan in de praktijk'', aldus Bas van der Vlies.

Boris van der Ham (D66) komt binnenkort met een eigen voorstel om de kwestie aan te pakken.