GRONINGEN - Friese kinderen presteren minder op school dan leerlingen in de rest van het land.

Friese kinderen zijn echter niet dommer, maar zij, hun ouders en hun leerkrachten hebben opvallend lagere verwachtingen van wat er te bereiken valt.

Omdat het algemene opleidingsniveau in Friesland ook laag is, missen de kinderen ook nog eens een rolmodel.

Dat concludeert onderwijskundige Hester de Boer, die aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) promoveert op een onderzoek naar het schoolsucces van Friese kinderen in het voortgezet onderwijs.

De Boer vergeleek daarvoor de gegevens van 20.000 schoolkinderen, van wie er elfhonderd uit Friesland kwamen. Alle kinderen begonnen in 1999 aan het voortgezet onderwijs.

Basisschool

Eerder onderzoek toonde aan dat Friese kinderen aan het eind van de basisschool al een prestatieachterstand hebben.

Vervolgens krijgen ze een lager schooladvies dat schooljeugd elders in het land. Friese kinderen die naar het vmbo gaan, bereiken daar een minder hoog niveau dan andere leerlingen.

De prestaties op havo en vwo zijn vergelijkbaar, al zakken Friese kinderen wel eerder af naar een lager schooltype. In Friesland behaalt bijna 4 procent minder jongeren een vwo-diploma.

Logisch

Friese scholieren halen wel hogere cijfers op het eindexamen. Maar dat is volgens de onderzoekster logisch, aangezien veel kinderen op een voor hen te gemakkelijke school zitten.

Het gebruik van de Friese taal heeft geen invloed op de prestaties, zo heeft De Boer uitgezocht.

Lage ambitie

Volgens De Boer heeft de mindere ontwikkeling alles te maken met een laag ambitieniveau bij zowel ouders als leerkrachten.

Uit een vragenlijst voor de ouders van de kinderen uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat Friese ouders sneller tevreden zijn dan vaders en moeders in de rest van het land als het onderwijsniveau gaat.