DEN HAAG - De daklozenopvang kan de toestroom van dakloze gezinnen niet aan. Naar schatting worden jaarlijks duizenden dakloze gezinnen niet goed geholpen, omdat opvangcentra vol zitten en gemeenten niet genoeg middelen uittrekken om deze groep op te vangen.

De koepelorganisatie Federatie Opvang heeft maandag een bericht daarover in het Nederlands Dagblad bevestigd.

De organisatie heeft op verzoek van staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) onderzoek laten doen. De federatie maakt zich ernstig zorgen over de stijgende aantallen dakloze gezinnen.

''De daklozenopvang is klassiek op één persoon toegespitst, niet op gezinnen'', noemt directeur Ineke Smidt als belangrijke oorzaak.

Gemeenten doen te weinig om de oorzaken van de problemen waar de gezinnen mee kampen op te lossen. ''Het is vaak een combinatie van gedragsstoornissen en schulden. Als de kraan open staat, is het lastig dweilen.''

Zwervende gezinnen

Vroeger viel deze groep onder de ABWZ, de rijkspot waaruit onder meer hulp aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken wordt betaald. Maar tegenwoordig vallen de dakloze gezinnen onder de gemeenten.

''In een paar steden, zoals Tilburg, is het goed geregeld'', prijst Smidt. ''Maar in veel gemeenten wordt het onderwerp als niet interessant beschouwd. Daar zwerven tientallen gezinnen op straat en overnachten ze in caravans, op campings of in auto's.''

Schrijnend

De directeur van de Federatie Opvang spreekt van een ''bijzonder schrijnende situatie''. Zij gaat er bij staatssecretaris Bussemaker op aandringen een oplossing te bedenken voor de opvang van deze vergeten groep.

Ook gaat zij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erop aanspreken dat de meeste gemeenten ''hun verantwoordelijkheid in deze ernstig verzaken''.

Vervangende woonruimte

VNG erkent het probleem maar zei in een reactie dat de gemeenten juist heel veel hebben gedaan om gezinnen uit de opvang te houden. Daar zijn zij volgens een woordvoerder met onder meer schuldhulpverlening en het aanbieden van vervangende woonruimte ook goed in geslaagd.

Maar de economische crisis heeft geleid tot een nieuwe situatie. Gemeenten moeten hun beleid daar nog op aanpassen, aldus de zegsman.