ROTTERDAM - Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam opent donderdag het geboortecentrum Sophia.

De gemeente Rotterdam hoopt met het centrum de relatief hoge babysterfte in de stad aan te pakken.

Aanstaande moeders kunnen al ruim voor de bevalling in het centrum worden opgenomen, zodat ze zich in alle rust kunnen voorbereiden. Dat gebeurt onder begeleiding van verloskundigen. Ook tijdens de bevalling en in de periode daarna staan de vrouwen onder deskundige begeleiding, zeker als er extra risico's zijn.

Het geboortecentrum is één van de initiatieven waarmee Rotterdam de relatief hoge babysterfte in de stad wil aanpakken.

Achterstandwijken

Uit internationaal onderzoek blijkt dat er in Nederland in vergelijking met andere Westerse landen, relatief veel baby's vlak voor, tijdens en na de bevalling sterven. In Rotterdam is de sterfte het hoogst: honderd van de negenduizend baby's overlijden per jaar.

Daarbij heeft één op de zes kinderen een minder goede start, bijvoorbeeld door een laag geboortegewicht of een vroeggeboorte. De problemen komen met name voor bij kinderen van moeders uit achterstandwijken en van migrantenvrouwen.

Diabetes

Dat kan te maken hebben met een minder goede gezondheid. Aandoeningen als diabetes, te hoge bloeddruk en overgewicht komen binnen deze groepen vaker voor.

De gemeente hoopt met extra zorg voor moeder en kind de sterfte terug te brengen. Diverse partijen zoals het Erasmus Medisch Centrum, Kraamzorg Rotterdam & omstreken, en verloskundigenorganisaties werken mee aan het project.

Voetballer Giovanni van Bronckhorst verricht donderdag de aftrap. Diezelfde dag is er een symposium over goede baby- en moederzorg rondom de bevalling. Vanaf maandag 5 oktober kunnen zwangere vrouwen en eventueel vrouwen met pasgeboren baby's in het centrum terecht.