AMSTERDAM – Het leeuwendeel van de jonge ouders (80 procent) aarzelt niet om zijn of haar kind terecht te wijzen wanneer het de regels overtreedt. Zij zijn hierin strenger dan ouders die ouder zijn dan 44 jaar.

Streng of niet streng, als er gestraft wordt doen de meeste ouders (32 procent) dit door het gebruik van computer, gsm of tv aan banden te leggen. Ook fysieke terechtwijzingen, zoals in de hoek staan, strafregels schrijven of klusjes doen, worden door een vijfde van de ouders (22 procent) toegepast. 9 procent kiest voor huisarrest.

Dat blijkt uit een grote opvoedingsenquête van CM, waarover Het Nieuwsblad woensdag bericht.

Zonder pardon

Door de bank genomen vindt eenderde van de ouders dat kinderen regels zonder pardon op te volgen hebben. Dit is anders bij de meerderheid die regels pas oplegt na democratisch overleg.

Over thema’s als drugs en tabak valt overigens in de regel niet te onderhandelen. Slechts in een op de twintig gezinnen zijn dergelijke zaken bespreekbaar.

Anders

Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens denkt te weten waarom ouders nu anders opvoeden. “Streng zijn is nu iets anders dan vroeger”, zegt Adriaenssens. “De regel is: wie het vroeger laks had, is nu strenger. En omgekeerd.”

Adriaenssens is eveneens van mening dat ouders van nu meer over opvoeden weten en er ook meer mee bezig zijn.

Liefdevol

Uit de rondvraag kwam verder naar voren dat de meeste ouders vinden dat zij een goede relatie hebben met hun kind. 90 procent noemt de band openhartig, vertrouwelijk, vriendschappelijk of liefdevol.

Hoeveel ouders aan het onderzoek hebben deelgenomen, is niet bekend gemaakt.