AMSTERDAM – Ruim de helft van de Belgische werknemers besteedt eenmaal thuis nog minimaal een uur aan werk. Daar staat tegenover dat bijna driekwart onder werkuren privé-zaken regelt.

Dat blijkt uit onderzoek van Randstad, waarover Het Laatste Nieuws dinsdag bericht.

Werkt men thuis, dan gaat de aandacht vooral uit naar emails, documenten of contact met collega’s. Werknemers doen dit uit loyaliteit of uit werkplezier, maar ook een hoge werkdruk –het werk niet afkrijgen- blijkt een argument.

Verband

Opvallend is het verband dat uit het onderzoek naar voren kwam: des te meer tijd er thuis aan werkzaken besteed wordt, des te meer tijd er op het werk inruimd wordt voor huiselijke aangelegenheden.

Een tweede reden om het huis mee naar het werk te nemen blijkt verveling. Het zogenaamde ‘bore-out’-syndroom noopt werknemers ertoe werkelijk alles aan te grijpen om bezig te blijven.

Vervlechting

Deze vervlechting tussen werk- en privéleven komt vooral voor bij mensen tussen de 30 en 39 jaar, maar of het fenomeen zorgwekkend is betwijfelt Randstad: “Of de privé-sfeer hierdoor onder druk komt, zoals sommige cultuurpessimisten beweren, is zeer de vraag.”