Nieuw jaar, nieuwe financiële regels. Dat geldt ook weer voor 2020. NU.nl zet daarom traditiegetrouw de belangrijkste veranderingen voor je portemonnee vanaf 1 januari op een rij.

Laten we met goed nieuws beginnen: de gemiddelde Nederlander gaat er qua koopkracht volgend jaar met 2,1 procent op vooruit, zo berekende het Centraal Planbureau (CPB) na Prinsjesdag.

De stijging van de koopkracht ligt daarmee bijna een procentpunt hoger dan vorig jaar. Werkenden gaan er gemiddeld genomen het meest op vooruit, terwijl gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er het minst op vooruitgaan.

Loonstrook ziet er beter uit

Het belastingstelsel gaat verder op de schop, waardoor de loonstrook er voor de meeste Nederlanders beter uit komt te zien. Volgend jaar blijven er maar twee belastingschijven over. Over een inkomen tot 68.507 euro betaal je het komende jaar 37,35 procent belasting. Alles daarboven wordt belast met 49,5 procent. Voor de meeste mensen gaat het belastingtarief hiermee omlaag, waardoor ze meer geld overhouden.

Ook wordt er gesleuteld aan de algemene heffingskorting; een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voor de mensen die minder dan 68.507 euro verdienen gaat deze omhoog.

Door de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaat iemand met een modaal inkomen van ongeveer 35.000 euro bruto per jaar er in januari ongeveer 2 procent op vooruit.

Minimuminkomen omhoog, ook mag er meer gespaard worden

Het wettelijk bruto minimumloon stijgt voor werknemers van 21 jaar naar 1.653,60 euro per maand, ofwel 76,32 euro per dag bij een fulltime dienstverband.

Uitkeringen, zoals de bijstand, de AOW, de WIA en de IOAW, zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon en stijgen dus mee. Hiermee komt de AOW voor een alleenstaande met een volledige AOW-opbouw en toegepaste heffingskorting uit op 1.187,43 euro netto. Voor een stel is dat 812,71 euro.

Ook mogen we iets meer belastingvrij sparen, namelijk 30.846 euro, een kleine 500 euro meer dan vorig jaar. Voor stellen geldt dat tot 60.720 euro. Heb je meer dan dat op je spaarrekening staan? Of heb je beleggingen die bij elkaar opgeteld meer waard zijn? Dan betaal je daar wel belasting over.

Waarom je je niet moet blindstaren op koopkracht
82
Waarom je je niet moet blindstaren op koopkracht

Sigaretje opsteken en benzine tanken wordt duurder

Slecht nieuws voor mensen die graag een sigaretje opsteken. Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2020 namelijk niet één, maar twee keer duurder.

Een pakje van twintig sigaretten wordt per 1 januari 14 cent duurder en per 1 april komt daar nog 1 euro bij. Een pakje shag van 40 gram wordt per 1 januari 35 cent duurder en per 1 april komt daar nog eens 2,50 euro bovenop.

Ook zal het duurder worden om de tank even vol te gooien. De accijnzen op brandstoffen benzine, diesel en lpg gaan volgend jaar namelijk omhoog. De accijns op benzine stijgt met ruim 1 cent, waardoor een tankbeurt van 40 liter ongeveer 0,40 euro meer kost. De accijns op diesel stijgt met bijna 0,008 euro per liter. In het geval van lpg wordt het bedrag per liter verhoogd met iets meer dan een kwart cent.

Hypotheekrenteaftrek afgebouwd, eigenwoningforfait omlaag

Als je een eigen woning hebt, hypotheekrenteaftrek ontvangt, en je inkomen hoger is dan 68.507 euro, dan gaat er iets veranderen. De aftrek wordt voor deze inkomensgroep namelijk geleidelijk afgebouwd. Waar je in 2019 nog 49 procent terug kon krijgen, is dit in 2020 nog 46 procent. Zelf hoef je hier niets voor te doen: in de voorlopige aanslag over 2020 is dit automatisch meegenomen.

Tegenover de verlaging van de hypotheekrenteaftrek staat een verlaging van het eigenwoningforfait. Voor woningen met een waarde tussen de 75.000 en 1.090.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent. Concreet betekent dit voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro woont, dat het forfait hierdoor van 1.950 euro naar 1.800 euro in 2020 daalt.

Het is maar de vraag of veel huizenbezitters ook echt minder gaan betalen hierdoor, want naar verwachting zal de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in 2020 verder toenemen.

Een woning in aanbouw in Arnhem (Foto: Pro Shots)

Stellen kunnen in 2020 net een beetje meer huis kopen

Stellen kunnen in 2020 een net iets duurder huis krijgen dan voorheen. Het laagste inkomen van tweeverdieners gaat namelijk voor 80 procent meetellen om de hoogte van de hypotheek vast te stellen. Nu is dat nog 70 procent.

Mochten deze stellen een huis kopen, dan is de kans volgend jaar groter dat ze een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af kunnen sluiten. De kostengrens voor de NHG stijgt namelijk met ingang van het nieuwe decennium met 20.000 euro naar 310.000 euro. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger en komt dus uit op 328.600 euro. De premie die hierover gerekend wordt, daalt juist, van 0,9 procent naar 0,7 procent.

Vijf tips voor het kopen van een huis
156
Vijf tips voor het kopen van een huis

Inkomensgrenzen huurtoeslag verdwijnen

De maximale inkomensgrenzen voor het krijgen van een huurtoeslag verdwijnen. Vanaf 2020 zorgt deze wetswijziging ervoor dat bij een stijging van je inkomen niet direct je recht op huurtoeslag verdwijnt. In plaats daarvan wordt de toeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk over een langer inkomenstraject afgebouwd.

"Hierdoor krijgen circa 115.000 extra huishoudens in een huurwoning met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen", schrijft de rijksoverheid hierover. De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd wordt hiermee verhoogd van 22.700 naar 23.225 euro, en voor samenwonenden van 30.825 naar 31.550 euro.

Zorg weer ietsje duurder in 2020

Voor veel Nederlanders wordt de zorg in 2020 duurder. We betalen volgend jaar weer iets meer voor een basiszorgverzekering. De gemiddelde stijging hiervan komt neer op 2,34 euro per maand, blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Zorgwijzer. Op jaarbasis kost een basisverzekering gemiddeld 28,08 euro meer dan in 2019.

Daarnaast wordt de maximale collectiviteitskorting verlaagd. Waar verzekeraars nu nog tot 10 procent korting geven op een collectieve zorgverzekering, mag dat vanaf 2020 nog maar maximaal 5 procent zijn.

De zorgtoeslag stijgt met maximaal 5 euro per maand bij een eenpersoonshuishouden. Meerpersoonshuishoudens ontvangen tot 7 euro per maand meer.

Pensionado's profiteren niet van lastenverlichting

Gepensioneerden profiteren in 2020 niet van de lastenverlichting, aangezien deze met name gericht is op werkenden. Pensionado's met een aanvullend pensioen of een lijfrente worden geraakt door de belastingverhoging voor de laagste inkomens. Ook profiteren zij niet van de veranderingen met de heffingskorting.

Deze pijntjes worden deels opgevangen door een verhoging van de AOW. De AOW voor alleenstaanden stijgt met 29 euro, voor stelletjes of samenwonenden is het 17 euro.

Een verjaardagskaartje op de bus doen wordt duurder

Even een verjaardagskaartje of een liefdesbrief sturen wordt duurder. Een postzegel kost in 2020 - net als vorig jaar - 4 cent meer. Een postzegel kost per januari 0,91 euro.

Ook het versturen van een pakketje wordt duurder. Het versturen van pakketpost kost 7,25 euro, nu kost dat nog 6,95 euro.

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker gemaakt

Misschien wordt volgend jaar wel het jaar dat je eindelijk de fiets naar het werkt pakt in plaats van de auto of bus. Het wordt namelijk aantrekkelijker om een fiets van de zaak te nemen.

Via werkgevers die het aanbieden kun je namelijk een fiets leasen. Zo hoef je de fiets niet te kopen en is onderhoud en reparatie vaak ook niet voor jou. Wel krijg je als werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris van 7 procent. Een elektrische fiets van 2.000 euro kost je dan 140 euro aan bijtelling, plus 59 euro aan belastingen.

Meeste Nederlanders betalen volgend jaar minder voor gas en licht

De energierekening gaat voor de meeste huishoudens omlaag, zo voorspelt vergelijkingssite Pricewise. Een gemiddeld Nederlands huishouden zou ongeveer 70 euro per jaar goedkoper uit zijn.

De energierekening zal voor veel Nederlanders lager uitvallen, vanwege een wijziging in de belastingregels. De belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. De belastingvermindering, een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting, gaat omhoog. Door deze maatregel zal het belastingdeel van de energierekening met ongeveer 100 euro dalen.

Gebruik oude dieselauto's afgestraft, boetes omhoog

De bijtelling voor elektrische auto's gaat omhoog. Nu geldt voor auto's tot 50.000 euro 4 procent bijtelling. In 2020 wordt dat 8 procent tot 45.000 euro. Boven dat bedrag geldt een bijtelling van 22 procent.

Eigenaren van oude dieselauto's, grofweg van voor 2009, zijn er slechter vanaf. Zij betalen in het nieuwe jaar een fijnstoftoeslag van 15 procent bovenop de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting).

Ook gaan automobilisten meer voor een verkeersboete betalen. Verkeersboetes stijgen mee met de inflatie en vallen volgend jaar 2,7 procent hoger uit. Bedragen voor snelheidsboetes zullen 1 tot 10 euro hoger liggen.

Veranderingen voor zelfstandigen

Slecht nieuws voor zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren teruggebracht naar 5.000 euro. In 2020 wordt de eerste stap gezet met een verlaging van 7.280 naar 7.030 euro. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Ook veranderen de regels voor de kleineondernemersregeling (KOR). Momenteel komt een onderneming in aanmerking voor belastingvermindering of btw-vrijstelling wanneer je per jaar minder dan 1.883 euro aan btw betaalt. Vanaf 2020 kan je als kleine ondernemer aanspraak maken op de KOR wanneer de jaarlijkse omzet van de onderneming niet hoger is dan 20.000 euro en de onderneming gevestigd is in Nederland.