Speciaal voor kinderen heeft NU.nl de nieuwssite NUjunior.nl gelanceerd. Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om met hun kind over bepaalde nieuwsonderwerpen te praten. In deze serie schieten experts te hulp. Dit keer: hoe praat je met je kind over de zwartepietendiscussie?

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet is er vooral een tussen volwassenen, maar het raakt kinderen ook. Reden genoeg om met je kind, 'gelovig' of niet, een goed gesprek aan de keukentafel te hebben.

Meer dan bij veel ander nieuws, vormen volwassenen bij items over het uiterlijk van Zwarte Piet een stevige eigen mening. Kinderpsycholoog Mathijs Euwema van International Child Development Initiatives (ICDI) vindt dat ook helemaal niet erg. "Waar je als ouder ook staat in de discussie, voor of tegen Zwarte Piet of meer in het midden; het is goed om dat met je kind te delen. Maar hou je emoties onder controle en sta open voor wat je kind ervan vindt. Verreweg de meeste kinderen vinden het uiterlijk van Piet een non-issue. Het gaat hen niet om 'de traditie' maar dat het een leuk feest is."

Duid de bredere context

Dat neemt niet weg dat erover praten heel goed is. Niet in de laatste plaats omdat kinderen de discussie toch wel meekrijgen. Euwema: "De woede van (andere) ouders bereikt ook kinderen. Hoe langer dit voortduurt en hoe meer het escaleert, des te groter de impact." Met andere woorden: dat kun je dus maar beter voor zijn.

Daarnaast biedt zo'n gesprek met je kind een mooie kans om de bredere context te duiden, aldus Heleen Schols die onlangs aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op een onderzoek naar de pietendiscussie. "Uiteindelijk gaat het om de vraag: hoe ga je met elkaar om in een democratische samenleving? Hoe neem je beslissingen? Op basis van de meerderheid? En hoe ga je om met minderheidsstandpunten?"

De transitie van Zwarte Piet door de jaren heen
129
De transitie van Zwarte Piet door de jaren heen

Blijf het debat voeren, in het belang van de kinderen

Schols vindt het verstandig om het debat te blijven voeren, ook in het belang van kinderen. Dan kan er meer begrip ontstaan. Uit haar onderzoek blijkt namelijk dat de ruzie om Piet vooral gaat om verschillende interpretaties, waarbij sommige interpretaties dominanter zijn dan andere en ons beeld van de Nederlandse geschiedenis meespeelt.

"We zien Nederland graag als lichtend voorbeeld van tolerantie", legt ze uit. "Dat maakt het lastiger om te accepteren dat Zwarte Piet wellicht leuk bedoeld is, maar zo niet bij een steeds groter wordende groep Nederlanders - én niet te vergeten kinderen - overkomt."

Kinderpsycholoog Euwema constateert dat in deze hele discussie kinderen zelden wordt gevraagd welke verandering zij acceptabel vinden en dat het goed is om dat wél te doen. Bijvoorbeeld door eerst online te onderzoeken hoe Piet er in het verleden uitzag en met je kind te bespreken hoe Piet er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Leer je kind zich uit te spreken

Onderzoeker Schols ziet de zwartepietendiscussie ook als een manier om kinderen te laten inzien wat voor impact ze kunnen hebben als ze zich uitspreken.

"Stel dat twee kinderen ruzie hebben op het schoolplein. Het ene kind wordt uitgescholden en mag niet meedoen en de andere kinderen besluiten daar niets van te zeggen. Dat is best begrijpelijk, want je maakt jezelf zichtbaar als je het wel doet. Maar laten de omstanders daarmee ook niet een kans liggen om de hele sfeer in de klas te verbeteren? Dat geldt ook in deze discussie. Als we het samen beter willen hebben, kunnen we onder het mom van 'we willen het wel gezellig houden' niet neutraal en afzijdig blijven. Door je wel te laten horen, verbreden we de discussie en dat is goed voor iedereen."

Vindt jouw kind het leuk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws? Laat hem of haar dan NUjunior.nl bezoeken. Hier lezen kinderen veilig en betrouwbaar nieuws, speciaal voor hen gemaakt.