Twee volle dagen debatteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, wat levert dat eigenlijk concreet op? Een overzicht van de binnengehaalde punten, maar ook van de opvallende voorstellen die het niet haalden.

5 procent loonsverhoging
Als het aan de voltallige Tweede Kamer ligt, worden de lonen bij grote bedrijven met 5 procent verhoogd. Saillant is dat het woordje 'minimaal' is doorgestreept, dat ging sommige partijen wellicht te ver.

De overheid gaat alleen niet over de lonen in het bedrijfsleven, dat is aan de werkgevers en werknemers. Deze oproep is ook niet aan het kabinet gericht en is vooral symbolisch bedoeld. Maar met steun van alle 150 Kamerleden is het wel een krachtige oproep.

Kamerleden willen meer geld voor eigen ondersteuning
In Den Haag leeft onder Kamerleden al langer het gevoel dat zij handen tekortkomen bij het controleren van de regering. Het ligt echter gevoelig om als politicus meer geld voor jezelf te vragen.

D66 kwam vorige week met een plan en kreeg uiteindelijk ruim voldoende steun om vanaf volgend jaar het budget voor de parlementaire ondersteuning structureel met 10 miljoen euro te verhogen. Alleen PVV, SP en FVD zijn tegen.

Interventieteam tegen ondermijning van de rechtsstaat
Het CDA kreeg ruime steun voor de oproep tot een speciaal interventieteam dat de ondermijning van de rechtsstaat moet bestrijden. Het wordt een samenwerking tussen al bestaande diensten zoals de politie, justitie en de Belastingdienst.

De Kamer voelde de noodzaak om met een voorstel te komen na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond. Hij werd woensdagochtend in Amsterdam geliquideerd. Om er vaart achter te zetten, moet het team wat de Kamer betreft desnoods via noodwetgeving worden gerealiseerd.

Uiterste inspanning voor klimaatdoelen, coalitie verdeeld
Partij voor de Dieren kreeg de Kamer achter zich toen de partij zei dat het kabinet "een uiterste inspanning" moet leveren om het klimaatdoel uit de Urgenda-zaak te halen. De rechter oordeelde in die zaak dat de overheid zich moet houden aan de eigen doelstelling om in 2020 een kwart minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

Er zijn al berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat die doelstelling waarschijnlijk niet wordt gehaald, ondanks het extra geld dat het kabinet hiervoor heeft uitgetrokken. De coalitie zit hier overigens niet op één lijn. De VVD schaarde zich niet achter de motie, CDA, D66 en ChristenUnie wel.

Fractievoorzitters overleggen in de Tweede Kamer. (Foto: Pro Shots)

Gemeenten moeten huisjesmelkers boete kunnen opleggen
De Kamer was eensgezind over het voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven huisjesmelkers stevig te beboeten. Dat kan nu namelijk nog niet. Volgens initiatiefnemer PvdA heeft iedereen het recht om in een betaalbare huurwoning te wonen waarbij de huurprijs past bij de kwaliteit van het huis.

Onderzoek naar falende overheidsinstanties
De Tweede Kamer gaat onderzoek doen naar de problemen bij de uitvoeringsdiensten van de overheid. Er gaat namelijk nogal eens wat fout bij bijvoorbeeld uitkeringsorganisatie UWV, het CBR en de toeslagen van de Belastingdienst.

Het onderzoek moet onder meer zijn gericht op het verlies van de menselijke maat en de informatie over de problemen die de Kamer krijgt.

Snel maatregelen voor pro-Deoadvocaten
Er komen op korte termijn maatregelen voor de noodlijdende sociale advocatuur. De gesubsidieerde rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen staat onder druk en daar willen D66 en ChristenUnie met steun van de meeste partijen in de Kamer wat aan doen. Heel concreet is de oproep niet. Bedragen en termijnen worden niet genoemd.

Extra geld voor zedenpolitie
Omdat er bij de zedenpolitie te weinig mensen zijn, lopen ieder jaar honderden zaken ernstige vertraging op. Soms duurt het een jaar voordat een zedenzaak wordt onderzocht, concludeert GroenLinks.

De partij wil daarom dat er structureel 15 miljoen euro extra gaat naar meer capaciteit, forensisch onderzoek en het opleiden van zedenrechercheurs. De voltallige Kamer stemde hiermee in.

Algemene Beschouwingen: 'Kipmetafoor is gekke oproep'
256
Algemene Beschouwingen: 'Kipmetafoor is gekke oproep'

Wat lukte niet?

Niet alle moties werden gesteund. Hieronder vind je een overzicht van de opvallendste pogingen om het kabinetsbeleid te wijzigen.

Oppositie krijgt geen extra geld voor onderwijs
In de debatten ging het vaak over extra geld voor onderwijs. De bestrijding van het lerarentekort heeft "topprioriteit" voor het kabinet. Daarin las de PvdA een mogelijkheid om de salarissen van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk te trekken en vroeg het kabinet hier jaarlijks 560 miljoen euro extra voor uit te trekken.

De steun van bijna de gehele oppositie was niet genoeg. Het onderwijs moet het doen met het door het kabinet toegezegde eenmalige bedrag dat er alleen komt als er een cao wordt afgesloten.

Deze kabinetsperiode geen gemor aan het leenstelsel
Het leenstelsel dat in 2015 de basisbeurs voor studenten verving, lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. GroenLinks en PvdA steunden het stelsel aanvankelijk, maar zijn inmiddels van standpunt veranderd, waardoor een ruime meerderheid in de Kamer tegen het huidige leenstelsel is. Binnen de coalitie zijn alleen VVD en D66 nog voor.

DENK wil gezien deze veranderde werkelijkheid dat het kabinet aan de slag gaat voor een "fatsoenlijke basisbeurs" voor studenten en kreeg steun van de voltallige oppositie. Daarmee komen de partijen één zetel tekort. Het kabinet liet ook weten dat "geen voornemens" te hebben nu iets aan te passen. Dit onderwerp wordt waarschijnlijk bij de volgende formatie pas weer opgepakt.

Geen steun voor PVV-motie om premier Rutte weg te sturen PVV-leider Geert Wilders vindt dat hij verzeild is geraakt in een politiek proces rond zijn uitspraak over minder Marokkanen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft zich volgens hem actief met de zaak bemoeid.

De premier moet zich daarover uitspreken, vindt Wilders. Maar de premier wil zich principieel niet mengen in een proces dat nog onder de rechter is. Dat was voor de PVV aanleiding om een motie van wantrouwen in te dienen. Die kreeg alleen steun van de twintig zetels van de PVV.

'Salarissen moeten omhoog': Algemene Beschouwingen
305
'Salarissen moeten omhoog': Algemene Beschouwingen