Het aantal meldingen van burenruzies is vorig jaar gestegen, meldde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) deze week. We storen ons blijkbaar steeds vaker aan onze buren, maar hoe voorkom je een burenruzie?

"De meeste burenruzies gaan over geluidsoverlast", zegt Frannie Herder van het CCV. "Daarnaast zie je dat veel buitenzaken problemen opleveren. Denk aan rook uit de vuurkorf van de buurman waar je last van hebt, of appels van een appelboom die in je tuin vallen. Daar komen dan weer pesterijen uit voort."

Die pesterijen kunnen volgens Herder aardig uit de hand lopen. "Het komt weleens voor dat mensen elkaar met een knuppel te lijf gaan of elkaar een klap in het gezicht verkopen. Maar er zijn ook mensen die met de sleutel langs de auto van de buurman krassen of een middelvinger opsteken als ze de buurman zien."

Dick Bonenkamp is mediator en directeur van mediationbureau Merlijn Groep. Volgens hem hebben burenruzies enorme gevolgen voor de nachtrust en verdere gezondheid van mensen. "Conflicten vreten aan mensenlevens", zegt hij. "Ik heb zelfs meegemaakt dat iemand letterlijk dood is gegaan door een ruzie. Dat was een conflict tussen twee boeren, waarbij de een zich stoorde aan de ander als hij met een tractor vlak langs het huis reed. Toen dat op een zondagochtend weer gebeurde, stond de boer schuimbekkend voor het raam, waarna hij een hartaanval kreeg en overleed."

Tips om burenruzies te voorkomen

  • Krop je frustratie niet op, maar ga snel met je buren in gesprek.
  • Bespreek de problemen als je rustig bent en niet als de emoties hoog zitten.
  • Luister ook naar het verhaal van je buren.
  • Maak duidelijke afspraken met elkaar over wanneer buren mogelijk overlast kunnen ervaren.

Bespreek het meteen als iets je dwarszit

Volgens Herder wachten mensen te lang met het oplossen van hun burenruzies. "Je moet iets direct bespreekbaar maken. Als je iets opkropt, krijg je heftige emoties als je iemand alleen al ziet of hoort. Dat zorgt ervoor dat een zaak op een gegeven moment kan escaleren. Het is belangrijk dat je iets snel probeert te bespreken met je buren als het je dwarszit."

"De basis is communicatie", vindt Jose van den Berg, coördinator van 140 vrijwilligers die het buurtbemiddelingsteam in Utrecht vormen. Vorig jaar kwamen in Utrecht vierhonderd meldingen binnen van mensen die naar bemiddeling in een burenruzie zochten en volgens Van den Berg gaat het aantal meldingen daar dit jaar "dik overheen".

Die stijging komt volgens Van den Berg door het mooie weer van deze zomer. "We hebben een heel warme zomer gehad, we merken dat de gemoederen daardoor hoger oplopen. Dat is ook niet zo raar, want mensen zitten 's avonds meer buiten en zetten vaker ramen open. Daardoor heb je meer last van elkaar. De spelende kinderen van de buren zijn normaal gesproken schatjes, maar ze de hele dag horen komt het contact met je buren meestal niet ten goede. Door de warmte gaat vuilnis ook sneller stinken."

Een gezellige avond in de tuin kan voor overlast zorgen. (Foto: Hollandse Hoogte)

Geef je eigen emotie aan de feiten

Maak ergernissen dus bespreekbaar. "Maar ga niet in gesprek met je buren als je erg boos bent", geeft Van den Berg als tip. "Ga niet midden in de nacht in je pyjama bij de buren aanbellen om te vragen of het misschien wat zachter kan, maar wacht tot je rustig bent. Dan ben je in staat om te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft."

"Bereid je ook voor op wat je gaat zeggen", vervolgt ze. "Blijf bij de feiten en geef daar je eigen emotie aan. Zeg bijvoorbeeld: Ik kan niet slapen door jullie muziek en ik moet er om 6.00 uur weer uit. Dat zorgt ervoor dat de buren je ook begrijpen en het vervelend voor je vinden. De meeste mensen vinden het zelf ook heel vervelend als je last van ze hebt."

Burenoverlast beperkt zich niet tot bepaalde wijken

In 2016 was het aantal meldingen bij buurtbemiddelingsorganisaties dertienduizend, vorig jaar steeg dat naar vijftienduizend. De burenoverlast beperkt zich niet tot specifieke wijken, maar komt volgens het CCV overal voor. "Of het nu in een luxe villawijk is of ergens drie hoog achter, overal zijn burenruzies", zegt Herder.

Een buurtbemiddelingsteam kan helpen het conflict op te lossen. Zo'n externe partij gaat met beide buren los van elkaar in gesprek, om vervolgens de buren met elkaar over het probleem te laten praten. "Tijdens een bemiddelingsgesprek vragen we of buren zelf afspraken kunnen maken. Wij lossen het dus uiteindelijk niet op, maar zorgen ervoor dat de buren in gesprek raken. Daardoor voelen ze zich allebei verantwoordelijk en kweken ze begrip voor elkaars situatie", aldus Van den Berg. "Nadat de afspraken gemaakt zijn, bellen we pas na een week of zes weer om te vragen hoe het gaat. Daar blijft het dan bij. Het gaat dus niet om langdurige bemiddeling."

Laat je buren weten op welke tijden je gaat klussen. (Foto: Hollandse Hoogte)

Stel jezelf voor in de buurt

Van den Berg heeft ook nog wat preventieve tips die een burenruzie kunnen voorkomen. "Ga jezelf voorstellen als je ergens gaat wonen. Dat kan door een briefje door de brievenbus te doen of door even langs te gaan. Dan krijgen je buren een gezicht bij jou. Het niet kennen van elkaar zorgt er ook voor dat je minder van elkaar kunt hebben."

Daarnaast helpt het volgens Van den Berg ook om grote veranderingen in of rondom je huis met de buren te bespreken. "Daarover kan je met hen overleggen. Als er een verbouwing bij je buren is en je weet dat de werklui van 8.00 uur tot 17.00 uur bezig zijn, is daar makkelijker mee om te gaan dan wanneer je geen idee hebt. De meeste mensen kunnen er slecht tegen als ze niet weten wanneer een geluid begint of stopt."

Probeer zelf het initiatief te nemen om zelf een ruzie bij te leggen, geeft Herder nog als laatste tip. "Luister goed naar elkaar, daar komt begrip voor een ander z'n standpunten uit voort. Misschien is het aardig om eens een bloemetje aan te bieden, ook als je zelf overlast veroorzaakt."