Het kiezen van een basisverzekering is verplicht. Maar is nu wel of geen goed idee om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten?

Vorig jaar waren er ruim twee keer zoveel verzekerden zonder aanvullende verzekering als in 2006. Bijna 16 procent van de verzekerden had geen aanvullende verzekering afgesloten. Bij de invoering van de verplichte basisverzekering gold dit nog voor 7 procent. 

Dat betekent wel dat de overgrote meerderheid (ruim 85 procent) zich nog altijd extra had ingedekt tegen zorgkosten. Maar is zo'n aanvullende verzekering voor al deze verzekerden wel zo zinvol?

Aanvullende verzekering

Oververzekerd 

"Ik denk dat we in Nederland risicomijdend zijn en dat we ook de welvaart hebben om risico's af te kopen. En dat leidt er over het algemeen toe dat mensen voor veel dingen oververzekerd zijn", stelt hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot van de Universiteit Maastricht. "Ze zijn soms ook niet volledig geïnformeerd over wat er nou precies wel en niet via de basispolis wordt vergoed, en zijn daarom sneller geneigd om een aanvullende verzekering af te sluiten."
 
"Ik denk dat mensen die jong of gezond zijn en een gezond gebit hebben, eigenlijk helemaal geen aanvullende verzekering nodig hebben", stelt de hoogleraar. Dit geldt volgens hem ook voor mensen met een wat hoger inkomen. "Dan moet je je afvragen of je dat wat de verzekering vergoedt, niet ook uit eigen zak kunt betalen. Dan kan je dat risico wel allemaal zelf dragen."

"Bepaalde patiënten met chronische aandoeningen hebben veel fysiotherapie nodig", vult de hoogleraar aan. "Voor die mensen is het vaak wel noodzaak om een aanvullende zorgverzekering te nemen met fysiotherapiebehandelingen."

Inschatting

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie sluit zich in grote lijnen aan bij Groot, maar stelt wel dat het lastig is om van oververzekeren te spreken. "Stel, je hebt die verzekering vijf jaar en drie jaar gebruik je hem helemaal niet en twee jaar gebruik je hem enorm", zegt Veldman. "Je moet voor jezelf een inschatting maken. Hoe groot is de kans dat ik het komende jaar iets krijg dat niet onder mijn basisverzekering valt? Kijk daarbij naar wat je de afgelopen twee jaar aan zorg nodig hebt gehad."

Bij een kwetsbare gezondheid of als de kans groot is dat je behandelingen nodig hebt die veel geld kosten, raadt Veldman een aanvullende verzekering aan. "Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij buitenlandreizen, bij kronen en orthodontie."
 
Mensen met een goede gezondheid die het risico willen nemen en het kunnen betalen als ze onverhoopt toch zorgkosten maken, zouden wat Veldman betreft goed moeten overwegen of zij wel een aanvullende zorgverzekering nodig hebben. "De kosten die je denkt te gaan maken, moeten bovendien hoger uitvallen dan de kosten van de verzekering. Als je bijvoorbeeld alleen een bril nodig hebt, kan het voordeliger zijn die zelf te betalen", stelt Veldman.
 
"Sluit vooral niet automatisch een aanvullende verzekering af. Nederlanders zijn het meest verzekerde volk voor van alles en nog wat. En bekijk het ieder jaar opnieuw, vooral als in jouw situatie dingen veranderen."

Groot en Veldman hebben een aantal tips voor verzekerden die nog dubben over hun aanvullende verzekering.

Leg eerst drie basisverzekeringen naast elkaar
 
Volgens Veldman is het handig eerst drie verzekeraars uit te zoeken waarvan de basisverzekering je bevalt. Omdat de dekking hetzelfde is, moet een verzekerde vooral kijken naar de prijs en met welke zorgaanbieders de verzekeraar een contract heeft afgesloten.

"Bekijk dan wie de beste aanvullende verzekering heeft en laat daar je keuze van afhangen. Wat ben je kwijt voor de zorg die je denkt nodig te hebben en zijn er interessant extra's? Denk bijvoorbeeld aan een zorghotel of alternatieve geneeswijzen. Een vergelijkingssite kan helpen bij het maken van een keuze", stelt Veldman.

Let op de contractering van kleine zorgverleners
 
"De contractering voor de basisverzekering en die voor de aanvullende verzekering staan op zich los van elkaar. Het is wel zaak dat je voor beide verzekeringen bekijkt wie er gecontracteerd is", legt Groot uit.
 
"Niet zozeer als het gaat om ziekenhuizen, maar meer als het bijvoorbeeld gaat om de apotheek, een psycholoog, psychiater of fysiotherapeut. Met name voor die kleine aanbieders loont het om even te kijken of jouw aanbieder een contract met de verzekeraar heeft. Zo weet je bij welke zorgaanbieders je terecht kunt voor een volledige of zo hoog mogelijke vergoeding."

Denk goed na over een tandartsverzekering en lees de kleine lettertjes
 
"Bij aanvullende verzekeringen is het altijd goed om te kijken naar wat nou precies wordt vergoed en in welke mate. Sommige polissen hebben meer beperkingen dan anderen", waarschuwt Groot.

En dat geldt al helemaal voor aanvullende tandartsverzekeringen: "Bij tandartsverzekeringen zie je vaak dat je een deel zelf moet betalen, dat er een maximum geldt of soms ook een wachttijd is. Soms mag je pas na een jaar of na twee jaar declareren." Voor bepaalde groepen is het volgens Groot daarom niet zo interessant om een tandartsverzekering af te sluiten.

Blijf niet uit angst plakken bij je oude verzekeraar
 
Je kunt je aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan je basispolis. Voor de basisverzekering zijn verzekeraars verplicht om iedereen te accepteren. Voor aanvullende verzekeringen geldt dit niet.
 
Groot benadrukt dat het vanaf 2017 wel makkelijker is geworden om van aanvullende verzekering te wisselen."Zorgverzekeraars hebben onderling afgesproken dat je bij je nieuwe verzekeraar een vergelijkbare aanvullende verzekering kunt afsluiten", zegt hij. "Dat hoeft dus geen belemmering meer te zijn om van verzekeraar te wisselen."

Kies dezelfde verzekeraar voor je basis- en je aanvullende verzekering
 
Hoewel het mogelijk is de aanvullende verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar dan de basisverzekering, raadt Veldman dit niet aan.

"Anders kun je gedoe krijgen met zaken als de administratie, de afhandeling van facturen en waar iets onder valt." Sommige verzekeraars vragen bovendien om een premieopslag als je er alleen een aanvullende verzekering afsluit, of stellen andere acceptatie-eisen.

Bel met een paar verzekeraars

"Bel gewoon eens met een paar verzekeraars die je aanspreken en leg je situatie voor", tipt Veldman. "Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om een verzekering uit te zoeken. Zij kunnen je vertellen wat het beste bij jouw persoonlijke situatie past."

Je hoeft niet voor elk gezinslid dezelfde verzekering te kiezen

Gezinsleden hoeven niet allemaal dezelfde zorgverzekering te kiezen. Als de gezondheidssituatie van verschillende leden van het gezin uiteenloopt, is het soms voordeliger voor verschillende verzekeringen te kiezen.

"De kinderen zijn altijd gratis meeverzekerd met een van de ouders. Kies in dat geval voor het pakket met de meest uitgebreide dekking", licht Veldman toe.

Leg geld opzij als je geen aanvullende verzekering neemt
 
"Zeg die aanvullende verzekering op en zet het bedrag dat je maandelijks voor die aanvullende verzekering betaalde op een spaarrekening. Als je dan een keer hoge tandartskosten hebt, dan kan je die via je spaarrekening betalen", tipt Groot. "En als je die tandartskosten niet maakt, dan kan je dat geld op je spaarrekening voor iets anders gebruiken."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend