Schimmel in diverse kleuren, aangekoekte productresten en honderden uitwerpselen van muizen. Uit rapporten van hygiëne-inspecties blijkt dat schoonmaken in de horeca er soms bij inschiet.

NU.nl vroeg controleverslagen op van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en ontdekte dat bij honderden horecagelegenheden de hygiëne ver onder de maat is.

De verslagen zijn volledig geanonimiseerd, waardoor de namen en locaties van de restaurants niet te achterhalen zijn. Wie buiten de deur gaat eten of iets bestelt, kan dus niet achterhalen hoe het met de hygiëne is gesteld. De Consumentenbond pleit daarom al jaren voor openbaarmaking van alle inspectieresultaten.

"Het is absurd dat consumenten geen idee hebben welke restaurants zich niet aan de eisen houden", zegt een woordvoerder. "Inspecteurs van de NVWA weten waar ze veilig kunnen eten, maar consumenten tasten in het duister."

Waarschuwingen en boetes

Hoewel de NVWA vorig jaar de inspectieresultaten van lunchrooms online zette zijn de gegevens van andere horecabedrijven niet openbaar. De inspectiedienst laat weten dat hiermee bezig te zijn, maar dat voor volledige openbaarmaking van alle resultaten eerst een wetswijziging nodig is. Een voorstel hiervoor ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.

“ Voor openbaarmaking van de inspectieresultaten is een wetswijziging nodig”
NVWA

NVWA-inspecteurs voeren jaarlijks controles uit waarbij zij onaangekondigd horecabedrijven bezoeken. Het personeel kan een controle niet weigeren. Vorig jaar bezocht de NVWA 13.619 horecagelegenheden en legde daarbij 9.177 maatregelen op voor lichte tot zeer zware overtredingen van de hygiënecode.

Bij een lichte overtreding van de hygiënevoorschriften krijgt een horecabedrijf een schriftelijke waarschuwing. Bij ernstige of herhaaldelijke schendingen volgt een boeterapport of een proces-verbaal. De zwaarste maatregel die de dienst kan opleggen is onmiddellijke sluiting van een zaak. 

Slijmerig vuil en meerkleurige schimmel

Maar wat komen de inspecteurs van de NVWA zoal tegen tijdens controles van ernstige overtreders? In de boeterapporten zijn onder meer de volgende citaten te lezen:

"Op diverse leidingen onder de bar zat een dikke laag urine en buiksmeer van muizen." - 8 april 2014, bar.

"Bij binnenkomst lijkt het alsof er een bom is ontploft in de keuken. De gehele afwashoek staat vol met vuile vaat, gestapeld. De vloer van de keuken ligt vol plassen bruingekleurd water en veel productresten." - 12 juli 2013, keuken. 

"Hoek bij aquarium vuil, verontreinigd met bruin en zwart slijm. Onder werkbank ligt een dode, verteerde muis." - 20 maart, 2014, keuken. 

"Op diverse potten met soeppoeder muizenuitwerpselen en urine, achter de vrieskist een levende muis tussen de vloer en een kier." - 9 januari 2014, keuken.

"Slijmerig vuil en meerkleurige schimmel in enkele koelwerkbanken en verdamperlekbakjes." - 20 maart 2014, keuken. 

Van kwaad tot erger

Bij sommige horecazaken gaat het van kwaad tot erger. In een 'All you can eat'-restaurant bijvoorbeeld vond in maart 2014 een eerste controle plaats. De inspecteur trof in de keuken onder andere een "verontreinigde slijpkop met diverse muizenuitwerpselen" aan en bordenwarmers met "diverse muizenuitwerpselen en ingedroogde productresten". 

Bij een herinspectie in juli 2014 was de situatie nog steeds ver onder de maat: in de keuken zaten op diverse vloeren en werkbanken 'oude productresten', 'aangekoekt vuil', en 'honderden muizenuitwerpselen'. Verbetering bleef echter uit. 

Een derde boeterapport ontving het bedrijf na een inspectie in oktober, toen de inspecteur op meerdere apparaten in de keuken, waaronder de magnetron en frituuroven, muizenuitwerpselen aantrof en in de inloopkoelcel "grijs gekleurd, op schimmel gelijkend vuil" vond.

Deze beschrijving is een voorbeeld van een onderneming uit de categorie 'notoire overtreders'. Bedrijven die binnen twee jaar drie boetes ontvangen, krijgen het stempel 'notoire overtreder' en komen onder verscherpt toezicht te staan.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland vindt het een "goede zaak" dat de NVWA meer aandacht besteedt aan deze gevallen.

"Notoire overtreders schaden het imago van horecaondernemers die vakkundig hun werk doen", zegt woordvoerder Joris Prinssen. "Er mag wat ons betreft dus ook geen ruimte voor notoire overtreders zijn."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend