Op 1 juli 2015 gaat de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Maar er staan ondernemers nog meer veranderingen te wachten.

Zo wordt de Wet aanpak schijnconstructies van kracht, gaat het minimumloon omhoog en gaat het tijdelijk verlaagde btw-tarief in de bouw terug naar 21 procent.

De Wwz is de grootste wijziging voor bedrijven.  Niet alle veranderingen binnen deze wet worden tegelijk ingevoerd, een deel ervan gaat in 2016 pas in.

De wijzigingen vinden plaats op het gebied van zowel het flexrecht, als het ontslagrecht en de werkloosheidswet.

Flexwerkers kunnen vanaf 1 juli na twee jaar in plaats van na drie jaar aanspraak maken op een vast contract. Bovendien geldt voortaan ook bij een tijdelijk contract van een half jaar of langer een aanzegtermijn en mag in tijdelijke contracten van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen.

Ontslag

Vanaf 1 juli is er een vaste ontslagroute. Als het ontslag plaatsvindt vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever dit via heu UWV regelen. Bij ontslag om andere redenen loopt de route via de kantonrechter.

Ook hebben alle werknemers vanaf 1 juli recht op een zogenoemde transitievergoeding, die in de plaats komt van de huidige ontslagvergoeding.

De maximale duur van de werkloosheidsuitkering wordt vanaf 1 januari volgend jaar geleidelijk teruggebracht. Wel zijn WW’ers al vanaf 1 juli 2015 verplicht om na een half jaar werkloosheid naar alle soorten werk te solliciteren, ook als het salaris of niveau lager zijn dan eerder het geval was.

Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moet er vanaf 1 juli voor zorgen dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

Deze problemen steken vooral de kop op in sectoren waarin veel buitenlandse werknemers actief zijn, vooral uit Midden- en Oost-Europa. Zij spreken vaak niet goed Nederlands en kennen de regels niet.

Met behulp van de zogenoemde ketenaansprakelijkheid voor loon, is straks niet alleen de werkgever maar ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor het uitbetalen van cao-loon. Zo krijgen onderbetaalde werknemers meer mogelijkheden om het te weinig betaalde salaris te innen, zij kunnen namelijk ook hun opdrachtgever aansprakelijk stellen.

Constructies waarin werkgevers proberen om onder het minimumloon uit te komen zijn verboden. Bovendien wordt de opdrachtgever aansprakelijk bij misstanden.

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2016 bovendien niet meer een deel van het minimumloon uitbetalen als onkostenvergoeding of bedragen inhouden op het minimumloon, maar werknemers krijgen het volledige minimumloon uitgekeerd.  Het loon mag met ingang van volgend jaar ook niet meer contant worden uitbetaald.

De Inspectie SZW gaat een zwarte lijst bijhouden van ondernemingen die de regels overtreden.

Btw-tarief bouw

Het btw-tarief op arbeidskosten in de bouw bij het vernieuwen, herstellen of onderhouden van woningen en bij tuinonderhoud werd op 1 maart 2013 tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent. Op 1 juli gaat het tarief weer omhoog naar 21 procent.

Het tarief was verlaagd om huizenbezitters te stimuleren meer geld in hun woning en tuin te steken, om zo de door de crisis verzwakte bouwsector een steuntje in de rug te zetten.

De bouwsector wil het lagere btw-tarief graag behouden, maar het Ministerie van Financiën is niet van plan om de maatregel te verlengen. 

Bestuursverbod bij faillissementsfraude

Er komt een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude. 

De beoogde ingangsdatum is 1 juli, maar de wijziging moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.  Het voorstel is op 23 juni met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Bestuurders kunnen straks maximaal vijf jaar een verbod krijgen opgelegd om de functie van bestuurder of commissaris van een onderneming te vervullen. Het verbod kan worden aangevraagd door de curator van de failliete onderneming of door het openbaar ministerie.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland, namelijk op 1 januari en op 1 juli.

Vanaf 1 juli dit jaar bedraagt het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder 1.507,80 euro per maand bij een voltijds dienstverband.

Het nieuwe minimumjeugdloon loopt geleidelijk op van 452,35 euro bruto per maand op 15-jarige leeftijd tot 1.281,65 euro bruto per maand op 22-jarige leeftijd.

Nieuwe bouwregels

Per 1 juli gelden er een aantal nieuwe regels voor bouwen. Zo moet de hoofdingang van een nieuwe gebouw straks altijd rolstoeltoegankelijk zijn. Ook moet de ruimte in een gebouw met een publieke functie voor 80 procent rolstoeltoegankelijk zijn en in winkels voor 60 procent.

Daarnaast worden de regels voor de bouw van studentenwoningen anders. Deze moeten nu nog een minimale oppervlakte van 18 vierkante meter hebben, dat wordt 15 vierkante meter. Ook zijn een balkon en fietsenrek niet langer verplicht.

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend