In politiek Den Haag draaide het de afgelopen week vooral om belastingen. Wat werd er bekend over de verbouwing van het belastingstelsel en vooral: wat betekent dit voor u?

Vorig jaar kondigde het kabinet al aan het belastingstelsel eenvoudiger en minder fraudegevoelig te willen maken. Ook moet het fiscaal gezien aantrekkelijker worden om te werken. Een herziening van het stelsel is nodig; het stelsel is in 2001 voor het laatst herzien. 

Dit is wat er deze week op politiek niveau gebeurde:

Op woensdag 10 juni werd bekend dat regeringspartijen VVD en PvdA een akkoord op hoofdlijnen over de hervorming van het belastingstelsel hadden bereikt. Er moesten nog wel wat "technische dingen" worden uitgewerkt, voordat de plannen aan de oppositiepartijen konden worden voorgelegd. 

Vrijwel direct barstte de discussie los over dat die plannen snel openbaar gemaakt moesten worden, zodat de oppositie erover mee kon praten. 

Op maandag praatten VVD en PvdA weer verder over die technische details. Diezelfde middag werd een definitief akkoord tussen de coalitiepartijen bereikt.

Op woensdag lekte uit dat het kabinet de btw wil verhogen voor veel producten en diensten. Ook werd bekend hoeveel huishoudens er gemiddeld op vooruit zouden gaan en hoe de lastenverlichting er voor een deel uit komt te zien. 

Later op de dag begon het kabinet te onderhandelen met oppositiepartijen. 50Plus-leider Henk Krol en Sybrand Buma van het CDA zijn van de onderhandelingstafel weggelopen.

Alleen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP bleken bereid te zijn om achter gesloten deuren verder te onderhandelen. Het kabinet heeft de steun van deze oppositiepartijen nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te halen.

Op vrijdag kwam staatssecretaris Eric Wiebes uiteindelijk met een Kamerbrief waar alle maatregelen in staan die het kabinet sowieso wil nemen. Afhankelijk van het overleg met de constructieve drie (D66, ChristenUnie en SGP) en GroenLinks komen daar mogelijk nog extra maatregelen bij.

En dit is wat de maatregelen voor u betekenen:

Wiebes verwacht met de maatregelen een lastenverlichting van in totaal 5 miljard euro mogelijk te kunnen maken. Die lastenverlichting is nodig om bepaalde groepen in de beginfase van de herziening te compenseren. Zij worden namelijk met hogere belastingen geconfronteerd.

Het kabinet voorspelt dat de koopkracht van werkende Nederlanders door de maatregelen met 1,5 tot 3 procent zal stijgen. Mensen met lagere inkomens zouden er relatief het meest op vooruit gaan. De koopkracht voor niet-werkenden blijft nagenoeg gelijk.

Afhankelijk van hoe groot het pakket aan maatregelen wordt, zullen werkende huishoudens mogelijk gemiddeld 800 tot 2.000 euro per jaar minder aan inkomstenbelasting kwijt zijn. Dat laatste bedrag wordt alleen gehaald als er nog extra aanpassingen gedaan worden.

BTW-verhoging: Kappersbezoek, verbouwing, fietsenmaker...

Een eventuele btw-verhoging heeft gevolgen voor iedereen. Het btw-tarief voor veel producten en diensten wordt volgens de plannen verhoogd van 6 naar 21 procent.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor een kappersbezoek, een taxirit, de verbouwing van een woning, een reparatie bij een fietsenmaker, een hotelovernachting of een museumbezoek.

Voedingsmiddelen in de winkels en in de horeca blijven wel onder het lage btw-tarief van 6 procent vallen. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat mensen vaker vlak over de grens boodschappen gaan doen en uit eten gaan.

Het kabinet wil daarnaast het toeslagensysteem versimpelen. Zo moet het aantal huishoudens dat aanspraak op zorgtoeslag mag maken, worden teruggebracht van zes naar vier miljoen. 

Werkenden: Hogere arbeidskorting

Werkenden met een inkomen tot 50.000 euro krijgen een hogere arbeidskorting. Deze heffingskorting wordt berekend over het inkomen uit arbeid. Doorgaans verrekenen werkgevers de arbeidskorting op de af te dragen loonbelasting.

Verder gaan de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met ongeveer 2 procentpunt omlaag. Hoeveel belasting de fiscus over het inkomen uit werk en woning mag innen, wordt vastgesteld met tarieven over meerdere schijven.

Voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, gelden nu nog tarieven van 42 procent in de tweede en derde schijf. Het gaat dan om het deel van het inkomen vanaf 19.823 tot en met 57.585 euro.

Er is nog een extra voordeel van mensen met een inkomen vanaf 57.586 euro. Nu is het nog zo dat over het inkomen vanaf dit bedrag een toptarief van 52 procent belasting wordt gerekend. Maar het zogenoemde 'aangrijpingspunt' wordt volgens de kabinetsplannen verhoogd.

De teller van het hoogste percentage zal dan vanaf een hoger inkomen gaan lopen. Het is nog niet bevestigd, maar er zou over een grensbedrag van 65.500 euro zijn gesproken. Voor het inkomen daaronder gelden dan de lagere belastingtarieven van 36,5 en 42 procent.

Daarnaast geeft het kabinet werkgevers een specifiek voordeel in de loonkosten, waarmee het voor hen aantrekkelijker wordt om mensen met een laag inkomen aan te nemen. Zo zou deze groep meer kans op een baan maken.

Werkende ouders: Lastenverlichting

De voorgestelde maatregelen pakken extra gunstig uit voor werkende ouders met jonge kinderen. Het kabinet hoopt dat het voor deze groep op die manier aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken.

Het kabinet steekt 250 miljoen euro in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Ouders met kinderen onder de twaalf jaar krijgen met de IACK korting op belastingen en premies. 

Tegelijkertijd gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Ouders krijgen dan een hogere bijdrage voor de kosten die zij maken voor de opvang van hun kinderen. Volgens de NOS gaat het om een extra bedrag van 25 tot 50 euro per maand. 

Al eerder werd bekend dat het kabinet de financiering van de kinderopvangtoeslag wil vereenvoudigen. Het kabinet onderzoekt of het geld rechtstreeks kan worden overgemaakt aan het kinderopvangbedrijf. Hierdoor zouden ouders met minder administratieve rompslomp te maken krijgen.

Autobezitters: Belastingen omlaag

De motorrijtuigenbelasting gaat met gemiddeld 2 procent omlaag. Kleine en middelgrote zuinige personenauto's worden minder zwaar belast. Maar de belasting op oude diesels die zonder fabrieksroetfilter rijden, gaat per 2019 omhoog.

Verder wordt het goedkoper om een nieuwe auto te kopen. De aanschafbelasting (bpm) wordt tot 2020 in stapjes met 12 procent verlaagd. 

Eigenaren van hybride plug-in-auto's die meestal op benzine rijden, kunnen op minder fiscaal voordeel rekenen. Volledig elektrische auto's worden daarmee fiscaal gezien aantrekkelijker.

De bijtelling voor volledig elektrische auto's blijft 4 procent. Ook blijven deze auto's vrijgesteld van motorrijbelasting en aanschafbelasting.

Alle andere leaseauto's krijgen een bijtelling van 22 procent. Het hoogste tarief zakt daarmee van 25 naar 22 procent en het aantal categorieën gaat van vier naar twee.

Vermogenden: Voorstel komt nog

De herziening van het belastingstelsel heeft ook gevolgen voor vermogenden. Het kabinet komt nog met een voorstel voor de aanpassing van de vermogensrendementsheffing. Dat is de belasting die burgers betalen over hun aandelen, een tweede woning en hun spaargeld van boven de ruim 21.000 euro.

Het kabinet komt met een plan waarbij per categorie (zoals spaarsaldo, aandelen en onroerend goed) wordt bekeken wat er in het algemeen op de markt aan rendement is behaald. Deze gemiddelden moeten dan beter aansluiten bij de rendementen die burgers daadwerkelijk met hun vermogen hebben binnengehaald.

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend