Veel werknemers krijgen eind mei fors minder vakantiegeld dan zij in voorgaande jaren hebben ontvangen. Hieronder kunt u controleren of dit ook voor u geldt:

Met name hogere inkomens zullen minder vakantiegeld op hun rekening gestort krijgen, zo bleek donderdag uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP.

Dit jaar wordt bij de uitkering van bijzondere beloningen rekening gehouden met de afbouw van heffingskortingen. Er blijft dan netto minder over van het vakantiegeld. 

Als u hieronder uw bruto-inkomen invult, kunt u zien hoe groot de daling voor u is.