De politieke carrière van Henk Krol is een aaneenschakeling van schandaaltjes en het einde lijkt niet in zicht. Zijn tegenstanders hebben inmiddels advocaat Oscar Hammerstein op hem af gestuurd. Een reconstructie.

Het gedoe rond homo-coryfee en 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol begint begin 2013. Tegenover AD-journalist Frank Hendrickx zinspeelt Krol er zelf op dat er journalistiek wat te halen valt bij de ouderenpartij.

"Ik heb het gevoel dat ik op een schietbaan sta. Reken maar dat iemand nu aan het uitzoeken is of er iets niet klopt bij 50Plus", stelt Krol in de Haagse wandelgangen. 

Hendrickx pakt de onhandig aangegeven handschoen gedecideerd op. Geen nevenfuncties, staat er in het register van de Tweede Kamer bij de naam van Krol. Maar dat blijkt allerminst het geval. 

Sterker nog, eind 2012 vraagt hij nog een subsidie aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor de stichting Vrienden van de Gaykrant. Hij is dan inmiddels een paar maanden Kamerlid. 

Verder blijken twee bedrijven van Krol op sterven na dood. Er is al een regeling getroffen met de fiscus en de 50Plus-parlementariër probeert de bedrijven op te lappen met opdrachten voor 50Plus, zoals de verhuur van een pand van Krol aan de partij.

Al eerder mikpunt van kritiek

“Krol, de Franse zonnekoning, die bijkans sterft in ijdelheid.”
Bronnen de Volkskrant

Wie iets verder de geschiedenis in duikt komt er achter dat Krol al eerder mikpunt was van kritiek. Zo stelden bronnen al in 2005 tegen de Volkskrant dat de Gaykrant "voor geen meter loopt", maar dat "de Franse zonnekoning, die bijkans sterft in ijdelheid" toch in een auto met chauffeur rijdt dankzij 06-sekslijnen en handel in porno en erectiepillen.

Ook zou hij mensen die hem in de weg staan te grazen nemen in het blad. Het vestigt een beeld van Krol die zich profileert als voorvechter van de homobeweging, maar ondertussen ook scherp oog heeft voor eigen belangen.

Nog voordat Krol voor 50Plus de Kamer in stapt heeft Senator Kees de Lange de partij al mede vanwege de komst van Krol verlaten. Er was een conflict over het beheer van de website, maar bovenal stoorde De Lange zich aan de autoritaire houding van Krol.

"Krol is een uitstekende reden om niet op die partij te stemmen", stelt De Lange destijds tegen het AD.

Als voorzitter van de stichting Vrienden van de Gaykrant claimt Krol bovendien een zogeheten ANBI-status te hebben. Met deze stempel, voor algemeen nut beogende instellingen, kunnen donaties worden afgetrokken van de belasting.

De Belastingdienst heeft deze status echter helemaal niet toegekend, al communiceert de stichting van wel. Een fout van de boekhouder, zou Krol later verklaren.

Als Krol na de onthullingen afstand doet van de stichting wordt vrij snel een subsidie om een online ontmoetingsplaats voor homo's te modereren stopgezet. 

Het nieuwe bestuur stelt vast dat er onder het bewind van Krol door de jaren heen tonnen aan subsidies zijn opgestreken Ook werden er jarenlang geen jaarrekeningen werden ingediend bij de Kamer van Koophandel.

Maart 2013: Faillissement

In maart 2013 lijkt de ondergang van Krol te zijn ingezet. Daags na het faillissement van de Gaykrant gaan ook Krols bedrijven, waaronder de sekswinkel en de beheer-bv die onder meer zaken deed voor 50Plus, op de fles.

Ook blijkt dat er door de curator vraagtekens worden gezet bij de nogal nauwe band tussen de stichting en de bv's van Krol. Zo bleek de eerder genoemde homo-ontmoetingsplaats niet op naam van de stichting te staan, maar op naam van een bv van Krol.

In oktober stapt Krol uit de Kamer na een nieuwe onthulling. Hij zou als werkgever geen pensioenpremies hebben afgedragen, maar deze wel hebben ingehouden bij zijn medewerkers. 

De curator laat begin 2014 weten dat Krol weliswaar een puinhoop heeft gemaakt van zijn bedrijven, maar geen reden te zien hem persoonlijk aan te pakken voor onbehoorlijk bestuur. 

De stichting Vrienden van de Gaykrant komt in actie als het ministerie een bedrag van 200.000 euro terugvordert van de stichting. Het geld dat bedoeld was voor de homo-ontmoetingsplaats, zou in feite gebruikt voor de bedrijven van Krol, waaronder de sekswinkel.

De stap van het ministerie is opmerkelijk aangezien een accountant de subsidietoewijzing eerder goedkeurde. Deze goedkeuring werd ingetrokken toen bleek dat de onderliggende stukken onvoldoende bleken.

Advocaat Hammerstein ingezet

De stichting is echter platzak en dus wordt de rekening verhaald op Krol. Als gevolg hiervan is er inmiddels beslag gelegd op twee huizen van Krol. Advocaat Oscar Hammerstein is aangesteld om de strijd met de 50Plus-parlementariër aan te gaan.

In deze zaak is inmiddels een patstelling ontstaan. Krol peinst er vooralsnog niet over om het geld terug te storten en houdt zich ook voor de pers afzijdig. 

Zodra Krol in september terugkeert in de Tweede Kamer komen er opnieuw verhalen naar buiten over dubieuze praktijken. Zo stelt Marc Putman, één van de aandeelhouders die probeert de Gaykrant op te lappen, dat Krol structureel de oplage van de Gaykrant te hoog heeft voorgespiegeld.

Waar Krol eerder communiceerde een oplage van 30.000 te hebben, zou dat bij de ondergang in 2013 nog slechts om zesduizend krantjes te gaan. In feite lag het aantal nog lager: vierduizend.

Inmiddels bekijkt ook het Stimuleringsfonds voor de Pers, die een subsidie verstrekte voor een marktonderzoek bij de Gaykrant, of het geld kan worden teruggevorderd. Er zouden sterke twijfels bestaan of het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd. Het fonds wil daarvoor een deugdelijke verantwoording zien.

Gevolgen

Welke gevolgen het gedonder rond Krol voor hem politiek en persoonlijk heeft is nog moeilijk te zeggen, maar het begint ondertussen wel aan hem te kleven. 

Ondanks dat 50Plus het goed doet in de peilingen beginnen verwijten als 'graaier' hem ten deel te vallen. Of zoals cabaretier Youp van 't Hek onlangs op Twitter:

Henk Krol: 'Trein vertrekt iets later. De reden is geweldig. Politie ging achter enkele zakkenrollers aan. Iedereen heeft daar begrip voor'.

Van 't Hek: 'Terwijl er grotere oplichters in de trein zaten...'