LEEUWARDEN - Waterschap Friesland heeft vrijdag 80 inspecteurs de provincie ingestuurd om te inventariseren waar dijken met zandzakken moeten worden verstevigd en opgehoogd.

Volgens dijkgraaf Paul van Erkelens van het waterschap blijft de situatie in ieder geval tot zondag nog kritiek, zo zei hij vrijdag.

Tot die tijd blijft het waterpeil in de Friese boezem onverminderd hoog, vooral in het noordoosten van de provincie in de richting van Lauwersmeer.

Volgens een woordvoerder van het waterschap Noordoost-Friesland kan men het overtollige water niet kwijt vanwege het hoge waterpeil in de Waddenzee.

Verzadigd

Pas in de loop van zondag kan er weer op zee worden gespuid. De dijken en kades die het water moeten tegenhouden, raken door het aanhoudende hoge waterpeil steeds meer verzadigd.

''Het risico op doorbraken neemt daardoor met de dag toe'', aldus de woordvoerder.

Tolbert

De dijk bij de Tolberter Petten in Groningen lijkt het te houden. Dat meldde een woordvoerder van het waterschap Noorderzijlvest. Donderdag werden 85 bewoners van de polder vrijwillig geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak als gevolg van hoogwater.

Het waterpeil in de Malsloot bij Tolbert is langzaam aan het zakken. Het waterschap verwacht dan ook niet dat de situatie nog kritiek zal worden. De dijk is versterkt met zandzakken. ''Tenzij er regen valt, zal de dijk bij de polder het gewoon houden'', aldus de woordvoerder.

Noodverordening

De problemen met het hoogwater in de Groningse polder Tolberter Petten lijken voorbij. De noodverordening is ingetrokken en het gebied is weer vrij toegankelijk.

Volgens de gemeente is het waterpeil gezakt en blijft het water naar verwachting binnen de dijken. De zwakke punten in de dijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag al verstevigd met zandzakken.

Alles over de wateroverlast in Nederland

Actueel weerbericht l Lezersfoto's van het hoge water l Twitterberichten

Wateroverlast Friesland