De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een verkenning naar de aanleiding van de hevige wateroverlast in Limburg in de afgelopen week. Uit de verkenning moet blijken of nader, diepgaand onderzoek naar de omvang van de watersnoodramp noodzakelijk is.

"De raad focust zich in deze verkenning op de veiligheid van burgers die, in de preventie van wateroverlast en tijdens de crisis, afhankelijk waren van besluitvorming en het optreden van overheden", schrijft de OVV.

Tijdens het proces worden ook evaluaties en onderzoeken van andere partijen onder de loep genomen.

Door de hevige neerslag is voor een enorm bedrag aan schade aangericht. De precieze omvang van de schade moet nog worden vastgesteld, maar alleen al in het overstroomde Valkenburg wordt gerekend op een schade van ruim 400 miljoen euro.

In heel Limburg gaat het volgens verzekeraars om een bedrag dat "een veelvoud is 100 miljoen euro". Het kan nog enkele weken duren voordat een realistischer beeld van de schade kan worden geschetst.