In het Limburgse stadje Valkenburg zijn zevenhonderd gezinnen ontheemd. Hun woningen zijn dermate beschadigd en vochtig door het hoogwater dat deze mensen wekenlang niet terug naar huis kunnen. De gemeente zoekt naar tijdelijke opvang voor deze mensen.

Na een oproep daartoe woensdagochtend op de regionale omroep L1 staat de telefoon roodgloeiend, zei een woordvoerder van de gemeente.

Veel mensen die niet naar huis kunnen vanwege de schade zitten nog in hotels, maar dat is slechts een oplossing voor de korte termijn, aldus de woordvoerder.

"De mensen zagen na het zakken van het water dat hun woningen zo veel schade hebben dat ze er voorlopig niet terug kunnen. Ook zit er veel vocht in de huizen. Dat moet er eerst uit."

Woensdagmiddag nieuwe persconferentie in Valkenburg

In Valkenburg wordt woensdag om 13.00 uur een persconferentie gehouden door burgemeester Daan Prevoo. Daarin wordt een update gegeven over de actuele stand van zaken na de watersnoodramp van afgelopen week. Valkenburg was een van de zwaarst getroffen gebieden in Limburg. Een brug werd weggeslagen door het water en talloze huizen kwamen onder water te staan.

Volgens Prevoo zou het wekenlang duren voordat "een realistisch beeld van de schade" geschetst kan worden. Mogelijk volgt daar woensdag een update over. Voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, is vermoedelijk ook aanwezig bij de persconferentie.

Defensie blijft langer in Limburg en helpt met puinruimen

In de nacht van dinsdag op woensdag werd bekend dat Defensie langer aanwezig blijft in de provincie om waterschap Limburg te helpen met geplande opruim- en herstelwerkzaamheden. Er moeten zo'n 60.000 zandzakken en zogeheten bigbags, die gevuld zijn met 1 kubieke meter zand, verwijderd worden. De bigbags en zandzakken moesten het kolkende water stoppen.

Verder gaan militairen de doorstroom van beken en kanalen herstellen door meegevoerd materiaal te verwijderen. In totaal controleert de landmacht 120 kilometer aan watergang.

Valkenburgers begonnen met puinruimen na historische overstroming
51
Valkenburgers begonnen met puinruimen na historische overstroming